[Ngữ pháp] 어찌나 Động từ 는지, 어찌나 Tính từ 은지/ㄴ지 “đến mức mà, sao mà…”

0
13197

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:

A: 특별 전시회부터 볼까요? 이번 주부터 고려 시대 전시회를 한다던데요.
Bắt đầu xem từ triển lãm đặc biệt nhé? Nghe nói từ tuần này triển lãm thời đại Goryeo.

B: 고려 시대의 청자가 유명하다고 하던데 실제로 보면 어떤 느낌일지 궁금해요.
Nghe nói là gốm sứ xanh của thời đại Goryeo nổi tiếng, tớ tò mò không biết cảm giác thế nào khi nhìn thực tế.

A: 저쪽에 고려청자가 있으니까 같이 한번 볼까요?
Ở đằng kia có gốm sứ xanh thời Goryeo, hãy cùng xem 1 lần nhé?

B: 청자의 무늬 좀 보세요. 학과 구름이 청자의 빛깔과 조화를 이루고 있어요.
Hãy nhìn hoa văn của gốm sứ xanh. Đám mây và con hạt đạt được sự hài hòa và sắc màu của gốm sứ xanh.

A: 어찌나 생동감 있게 표현했는지 학이 하늘로 날아가는 것 같아요.
Đã biểu hiện một cách sinh động đến mức giống như con hạt bay lên bầu trời.

B: 구름의 모양에서는 신비로운 분위기가 느껴지네요.
Ở hình dạng đám mây có cảm giác bầu không khí thần bí nhỉ.

Từ vựng:
고려: Goryeo
시대: thời đại
고려청자: gốm sứ xanh thời Goryeo
학: con hạc
빛깔: sắc màu
조화: sự hài hòa
이루다: đạt được
생동감: sự sinh động
신비롭다: thần bí

어찌나+ Động/Tính từ + 는지/은지/ㄴ지
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động dùng khi nhấn mạnh mức độ nội dung của vế trước. Ở vế sau thường xuất hiện biểu hiện được phóng đại hóa. Có thể dùng với quá khứ ‘았/었’. Có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là “đến mức mà, sao mà…”
Sau thân động từ hành động dùng ‘-는지’, sau thân tính từ nếu có phụ âm cuối thì dùng ‘-은지’, nếu không có phụ âm cuối thì dùng ‘-ㄴ지’.
빨래가 어찌나 많은지 바구니 위에 산처럼 쌓여 있어요.
Đồ giặt nhiều đến mức mà chồng chất trên giỏ giống như núi.

고향 친구가 어찌나 반가운지 만나자마자 눈물이 났어요.
Bạn cùng quê hương vui mừng đến mức mà vừa mới gặp đã chảy nước mắt.

민수 씨가 노래를 어찌나 잘하는지 진짜 가수 같아요.
Min-su hát hay đến mức giống như ca sĩ thực thụ.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here