[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + (으)면 몰라도

0
5615

1. Cấu trúc thể hiện sự giả định tình huống không xảy ra hoặc trái ngược với trạng thái hiện tại, chỉ ở vào trường hợp thoả mãn điều kiện như vậy thì tình huống ở sau mới có thể xảy ra. 

– Có nhiều cách dịch sang tiếng Việt như “… thì không biết chứ…”, “… thì không chừng chứ…”, “nếu là trường hợp/ nếu…thì chưa biết nhưng…”, “nếu…thì tính sau nhưng…”

– Vì đây là cấu trúc biểu hiện nghĩa giả định nên có thể sử dụng được cả ở dạng -는다면 몰라도 nhưng lúc này ý nghĩa giả định mạnh hơn nên việc hiện thực hóa tình huống ở vế sau càng khó khăn hơn.

몸에 이상이 있으면 몰라도 병원에 가고 싶지 않아.
Nếu cơ thể khác thường thì không biết chứ đi đến bệnh viện là không muốn chút nào.

건강 보험이 적용되면 몰라도 그렇지 않다면 의료비 부담이 클 거예요.
Bảo hiểm sức khỏe có được áp dụng không thì chưa biết nhưng nếu không phải thế thì gánh nặng phí điều trị sẽ lớn đó.

선생님이 같이 가면 몰라도 저 혼자는 안 갈래요.
Thầy giáo cùng đi thì không biết chứ một mình là em sẽ không đi đâu.

가까운 곳으로 놀러 가면 몰라도 그렇게 먼 곳까지는 가기 힘들 것 같아요.
Nếu đến chơi chỗ gần thì không biết chứ việc đi đến nơi xa như thế thì có lẽ mệt đấy.

2. Có thể dùng với quá khứ ‘았/었’, tương lai.phỏng đoán ‘(으)ㄹ 갓이다’.
우리 팀이 이겼으면 몰라도 다른 팀이 이겼는데 제가 왜 그 축하 파티에 가요?
Team chúng ta thắng thì không biết chứ team khác đã thắng rồi nên tại sao tôi phải đến bữa tiệc chúc mừng đó.

팠으면 몰라도 이유 없이 결석하는 건 안 되지요.
Nếu là trường hợp đau ốm thì không biết chứ việc vắng mặt không lý do thì sao mà được.

다음 주에 해외로 나갈 거면 몰라도 모임에는 참석하는 게 좋을 거예요.
Nếu tuần tới đi ra nước ngoài thì chưa biết chứ nên tham gia cuộc họp sẽ tốt mà.

3. Khi kết hợp với danh từ, có thể sử dụng dạng (이)면 몰라도.
부모님이면 몰라도 친구는 면회할 수 없어요.
Nếu là ba mẹ thì không chừng chứ bạn thì không thể thăm nuôi được.

친구면 몰라도 어제 처음 본 사람한테 왜 그렇게 큰 돈을 빌려줬어요?
Nếu là bạn bè thì không biết chứ tại sao lại mượn một khoản tiền lớn như thế từ một người hôm qua mới gặp lần đầu.

위중한 상태면 몰라도 가벼운 증상은 우선 개인병원으로 가세요.
Nếu tình trạng nghiêm trọng thì không biết chứ triệu chứng nhẹ thì trước tiên hãy đến bệnh viện tư xem.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here