[Ngữ pháp] Động từ + 는가? Tính từ + (으)ㄴ가?(1)

0
2112

Động/Tính từ + (으)ㄴ/는가? (1)

1. Nó được sử dụng khi một người lớn tuổi hỏi một cách đạo mạo (Lời nói hay thái độ rất thận trọng và có sức nặng) đến người bề dưới hoặc người gần gũi với người nói. Đó là một biểu hiện khá lịch sự.
가 : 자네, 어디 가는가? 
Ngày mai cậu đi đâu thế?
나: 친구를 만나러 갑니다. 무슨 일이십니까?
Đi gặp bạn bè ạ. Có chuyện gì vậy ạ?
* 자네: cậu, cô (cách nói kính trọng) Từ chỉ người nghe là người dưới hay bạn bè.

가: 자네, 지금 바쁜가? 
Bây giờ cô có bận không?
나: 아닙니다. 무슨 일이십니까?
Không ạ. Có chuyện gì vậy ạ?

가: 음식이 입에 맞는가? 
Món ăn có hợp khẩu vị của cô chứ?
나: 네, 아주 맛있습니다.
Vâng, rất ngon ạ.

가: 그곳은 날씨가 어떤가? 
Chỗ đó thời tiết như thế nào vậy?
나: 여기보다 따뜻합니다.
Ấm áp hơn so với ở đây ạ.

2. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều sử dụng dưới dạng  ‘있/었는가?’. Còn khi nói về tình huống tương lai, suy đoán thì dùng dạng ‘겠는가?’, ‘(으)ㄹ 것인가?’
가: 식사는 했는가? 
Cháu đã dùng bữa chưa vậy?
나: 네, 했습니다. 어르신은 식사 하셨습니까?
Vâng, cháu ăn rồi ạ. Bác đã dùng bữa chưa ạ?
어르신: người lớn tuổi (cách nói kính trọng) Bạn của cha hay người lớn hơn cha.

가: 언제 일이 끝나겠는가? 
Khi nào công việc sẽ kết thúc vậy?
나: 한 시간 후에 끝날 것 같습니다.
Có lẽ một tiếng nữa sẽ xong ạ.

3. Khi kết hợp với ‘있다. 없다’ thì sử dụng với ‘는가?’. 
입맛이 없는가?
연극이 재미있는가?

4. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘인가?’.
자네는 이 학교 학생인가? 
Cậu là học sinh trường này à?

Xem thêm cách dùng khác của biểu hiện này tại đây Động từ + 는가? Tính từ + (으)ㄴ가?(2)

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here