[Ngữ pháp] Động từ + 는가? Tính từ + (으)ㄴ가?(2)

0
541

Động/Tính từ + (으)ㄴ/는가? (2)

1. Nó được sử dụng khi đưa ra vấn đề nào đó trong bài viết hay nội dung mang tính chất học thuật, tính chất học vấn như báo cáo, thuyết trình,…
 

이번 사건의 원인이 무엇이라고 생각하는가?
Bạn nghĩ nguyên nhân của sự cố này là gì?

다음 중 무엇이 여러분의 생각과 다른가?
Điều nào sau đây khác với ý tưởng của các bạn?

이 문제에 대해 어떻게 생각하는가?
Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?

과학이 과연 인류 발전에 도움이 되는가?

Khoa học có thực sự giúp ích cho phát triển nhân loại không?

2. Khi kết hợp với ‘있다. 없다’ thì sử dụng với ‘는가?’.
자기 생활에 만족하면서 사는 사람이 얼마나 있는가?
Có bao nhiêu người sống hài lòng với cuộc sống của bản thân?

3. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều sử dụng dưới dạng  ‘있/었는가?’. Còn khi nói về tình huống tương lai, suy đoán thì dùng dạng ‘겠는가?’, ‘(으)ㄹ 것인가?’

앞으로의 경제 상황이 나아지겠는가?
Tình hình kinh tế trong tương lai sẽ được cải thiện chứ?

온난화 현상은 이대로 지속되겠는가?
Hiện tượng ấm lên của trái đất sẽ tiếp tục như thế này chứ?

초등학교 학급당 학생 수는 계속 감소할 것인가?
Số lượng học sinh trên mỗi lớp tiểu học sẽ tiếp tục giảm?

4. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘인가?’.

이 사건의 해결 방법은 무엇인가?
Giải pháp cho sự việc này là gì?

비정상적인 물가 상승의 원인은 과연 무엇인가?

Rốt cuộc nguyên nhân của sự tăng vật giá một cách bất thường là gì?

Xem thêm cách dùng khác của biểu hiện này tại đây Động từ + 는가? Tính từ + (으)ㄴ가?(1)

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here