[Đọc – Dịch] 경로사상 – Tư tưởng kính lão ở Việt Nam và Hàn Quốc

0
67

경로사상 Tư tưởng kính lão

우리 민족은 예로부터 부모에게 효도하고 웃어른을 공경하는 것을 큰 덕목으로 가르쳤습니다. 부모에게 불효를 하면 동네에서도 벌을 받고 심하면 쫓겨나기도 했습니다. 지금도 버스나 지하철에는 경로우대석이 있고 지하철 요금의 경우 65세 이상은 요금을 내지 않고 탑니다. 또한 각종 행사에서도 혜택을 받고, 법률로도 자식에게 부모를 모셔야 할 의무를 주고 있습니다.
Từ xa xưa, người Hàn Quốc từ lúc sinh ra đã được giáo dục rằng hiếu thảo với cha mẹ, cung kính người lớn là một đức tính cao đẹp. Nếu bất hiếu với cha mẹ thì sẽ bị người dân trong làng trừng phạt, thậm chí còn đuổi ra khỏi làng. Hiện nay trong xã hội hiện đại, tư tưởng này vẫn còn tồn tại như một nét văn hóa của Hàn Quốc. Trên xe búyt hay tàu điện ngầm luôn có ghế ưu tiên dành cho người già, với những người trên 65 tuổi thì khi đi tàu điện ngầm không phải trả phí. Ngòai ra còn nhiều chương trình mà người cao tuổi có thể nhận được sự ưu đãi đặc biệt, hay trong luật cũng có quy định rằng con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ già.

베트남사람들도 자식의 효도를 가장 중요한 덕목으로 생각합니다. 자녀들은 부모에게 항상 감사하게 생각합니다. 자신을 희생하여 가족을 우선적으로 사랑하고, 노령의 부모를 돌보도록 교육받으며 자랍니다. 그래서 가정에서는 부모, 형, 누나, 친척 연장자를 존경하고, 말과 행동을 조심하며 순종하는 태도를 배웁니다.
Người Việt Nam cũng xem sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ là một đức tính quan trọng nhất của con người. Con cái luôn phải biết ơn cha mẹ của mình. Từ bé người Việt Nam đã được giáo dục rằng cần phải hy sinh thân mình, yêu thương gia đình và phụng dưỡng cha mẹ già. Vì vậy trong gia đình người ta luôn có thái độ kính trọng cha mẹ, anh chị em, họ hàng lớn tuổi, luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động.

아이들은 항상 어른에게 인사를 하여야 하며, 맛있는 음식은 어른께 먼저 드립니다. 베트남에서 경로사상은 조상을 모시는 제도에서 발전되었습니다. 그래서 모든 가정에는 조상을 모시는 제단이 있는데 엄숙한 분위기로 항상 깨끗하게 청소하며 그 앞에는 과일과 채소를 올립니다.
Người nhỏ phải biết chào hỏi người lớn và khi có thức ăn ngon phải để cho người lớn dùng trước. Tư tưởng kính lão của Việt Nam còn mở rộng đến việc thờ cúng tổ tiên ông bà. Vì vậy trong tất cả mọi gia đình đều có bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ đó lúc nào cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ và cúng kiếng hoa quả. 

그러면 우리 가까이에서 어른을 공경하고 실천할 수 있는 방법에는 어떤 것이 있을까요.
먼저 길에서 아는 어른을 만나면 모른 척 하지 않고 인사를 드립니다.
둘째, 옆집에서 음식을 나눠드렸을 때 어른들께 먼저 보여드리는 것도 공경입니다.
셋째, 어른이 먼저 수저를 드는 것을 기다렸다가 밥을 먹습니다. 그리고 밥 먹을 때 할머니께서 잘 드시는 음식을 할머니 가까이 놓아드리는 것도 우리가 할 수 있는 일입니다.
Nếu vậy, trong số những cách thực hiện sự cung kính người lớn tuổi, có những cách nào nhỉ?
Trước hết, nếu gặp người lớn trên đường thì chúng ta phải chào hỏi chứ đừng làm mặt lơ.
Thức hai, khi mang biếu thức ăn cho hàng xóm thì việc đưa cho người lớn tuổi xem thức ăn đó trước là một sự cung kính.
Thứ ba, phải đợi người lớn trong nhà cầm đũa bắt đầu ăn cơm rồi người nhỏ mới được ăn. Và khi ăn cơm, chúng ta nên để gần người lớn tuổi những món mà người lớn tuổi thích.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here