[Ngữ pháp] Động từ + 기란

0
974

Động từ + 기란 

Ngữ pháp này dùng để thể hiện sự khó khăn khi thực hiện một việc gì đó ở vế trước (giải thích hoặc nhấn mạnh một hành động nào đó được tạo ra để trở thành vấn đề chính trong một chủ đề bàn luận.). Vế sau thường sử dụng các từ và cụm từ như ‘어렵다. 쉽지 않다. 힘들다’.

하나의 작품을 완성하기란 결코 쉬운 일이 아니다.
Hoàn thành một tác phẩm tuyệt nhiên không phải là một việc dễ dàng.

다른 사람을 도우며 살기란 정말 힘든 일이다. 
Sống và giúp đỡ người khác là việc vô cùng khó khăn.

내가 원하는 대학에 합격하기란 하늘의 별따기이다. 
Đậu vào trường đại học mà tôi muốn khó như hái sao trên trời.

타국에서 혼자 생활하기란 쉬운 일이 아니다.
Sống một mình ở nước khác không phải là việc dễ.

수지 씨 취직했대요? Nghe nói Su-ji đã tìm được việc
아직이요. 마음에 쏙 드는 직장을 구하기란 쉬운 일이 아니잡아요.
Vẫn chưa. Không dễ để tìm được một công việc mà vừa ý bản thân.

계획을 하기는 쉬운데 실천에 옮기란 아주 어려워요.
Lập kế hoạch thì dễ chứ việc chuyển nó thành thực tế mới khó.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here