[Ngữ pháp] Động từ + ㄴ/는다고 보다, Tính từ + 다고 보다

0
2232
1. Biểu hiện này được sử dụng để mô tả ý kiến ​​hoặc quan điểm đánh giá của người nói về hoàn cảnh hiện tại hoặc tương lai rất gần. Có thể dịch sang tiếng Việt là “Tôi nghĩ rằng, thấy rằng, cảm thấy rằng (regard as; consider/think/feel that)”
 
음식을 이 정도 준비하면 충분하다고 봐요.
Tôi thấy rằng chuẩn bị đồ ăn đến mức này là đủ rồi á.
 
유리 씨가 영호 씨에 대해 잘 안다고 봐요.
Tôi nghĩ Yu-ri biết rõ về Young-ho.
 
청소년 문제에는 부모님의 관심이 가장 필요하다고 봐요.
Trong vấn đề của thanh thiếu niên, tôi cảm thấy sự quan tâm của bố mẹ là cần thiết nhất.
 
그 옷이 100만 원 인데 비싸다고 봐요.
Tôi thấy cái áo đó 100k won là đắt.
 
2. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều sử dụng hình thái ‘았/었다고 보다’ còn khi nói về hoàn cảnh tương lai, phỏng đoán (미래 · 추측) thì dùng dưới dạng ‘겠다고 보다, (으)ㄹ 거라고 보다’.
 
이 시험을 처음 봤는데 이 정도 성적이면 잘했다고 봐요.
Lần đầu làm bài thi này nên nếu thành tích chừng này tôi nghĩ đã làm tốt lắm rồi.
 
처음 만든 음식치고는 이 정도면 아주 잘 만들었다고 봐요.
Tôi thấy rằng với món ăn lần đầu làm thì mức độ này là đã làm rất tốt rồi.
 
이 정도 성적이면 입학하기에 충분하겠다고 봐요.
Tôi nghĩ thành tích ở mức này thì sẽ đủ cho việc nhập học.
 
유리 씨가 내일 안 올 거라고 봅니다.
Tôi nghĩ rằng Yuri sẽ không đến vào ngày mai.
 
3. Các từ chứa ‘있다. 없다’ thì dùng với hình thức ‘다고 보다’.
그 사람 말이 틀릴 이유가 없다고 봐요.
Tôi nghĩ không có lý do gì khiến người đó sai.
 
4. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dưới dạng ‘(이)라고 보다’.
이 정도 영화라면 잘 만든 영화라고 봐요.
Tôi nghĩ là một phim được sản xuất tốt nếu là một movie ở mức độ này.
 
• 가: 나는 가수들의 너무 심한 경쟁은 문제라고 봐. 
Tôi thấy vấn đề là việc cạnh tranh rất gay gắt của các ca sĩ.
나: 맞아. 좋은 음악을 만들기 위해 더 노력해야 한다고 생각해.
Đúng rồi. Tôi nghĩ rằng phải nỗ lực hơn nữa để làm ra những bài hát hay.
 

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here