[Ngữ pháp] Động từ + ㄴ/는다손 치더라도, Tính từ + 다손 치더라도

0
265
1. Biểu hiện này thể hiện dù công nhận tình huống nào đó ở mệnh đề phía trước nhưng điều đó không gây ảnh hưởng hoặc không có liên quan gì đến mệnh đề phía sau. Có nghĩa giống như ‘다고 하더라도’.
 
Để nhấn mạnh và làm rõ ý nghĩa thường đi kèm với ‘아무리’ ở đầu câu, còn ở cuối câu thì phủ định hai lần hoặc dùng cách diễn đạt có ngữ cảm mạnh như ‘다니요 – cơ à?’ (thể hiện sự ngạc nhiên hay cảm thán vì là việc bất ngờ.). Tương đương với nghĩa ‘cho dù là…thì cũng…, ngay cả khi…thì cũng…’
 
지금 택시를 타고 간다손 치더라도 어차피 제시간에는 갈 수 없어.
Cho dù là bây giờ bắt taxi thì kiểu gì cũng không thể đi đến đúng thời gian đã định.
 
음식이 맛이 없다손 치더라도 만든 사람 앞에서 그렇게 티를 내면 안 되지.
Ngay cả khi thức ăn không ngon thì trước mặt người nấu cũng không được tỏ ra như vậy chứ.
 
아무리 비만 때문에 고민한다손 치더라도 매일 굶다니요?.
Cho dù có khổ tâm vì béo phì đi nữa thì ngày ngày nhịn ăn được sao?.
 
아무리 바쁘다손 치더라도 부모님께 인사는 드리고 나가자.
Cho dù là vội thế nào đi nữa thì cũng hãy chào bố mẹ rồi đi nào.
 
 
2. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều hết hợp với dạng ‘았/었다손 치더라’.
 
내가 어제 그 여자를 만났다손 치더라도 너하고는 관계없는 일이다. 
Cho dù là hôm qua tôi đã gặp người con gái đó thì cũng là việc không liên quan đến cậu.
 
아무리 늦잠을 잤다손 치더라도 아직까지 안 올 수는 없지 않아요?
Cho dù có ngủ nướng đi nữa thì cũng chẳng phải là không thể không đến hay sao?.
 
술에 취해서 정신이 없었다손치 더라도 나를 못 알아보았다니 말이나 돼요?
Cho dù có say không còn tỉnh táo mà bảo không thể nhận ra tôi thì được ư?.
 
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here