[Ngữ pháp] 던데, 았/었던데, N(이)던데, 던데요

0
3742

1. [A던데 B] là dạng kết hợp của ‘더+(으)ㄴ데/는데’ được sử dụng khi người nói hồi tưởng về một tình huống ở vế A (A có thể là bối cảnh, lý do, sự đối chiếu- tương phản) qua đó nói về sự việc B mà có liên quan đến A.

음식이 맛있던데 사람들이 별로 안 먹었어요.
Thức ăn ngon vậy mà đặc biệt không có ai đã ăn chút nào nhỉ.
전에는 아이들이 야채를 안 먹던데 지금은 잘 먹는군요.
Trước đây tụi nhỏ không ăn rau vậy mà bây giờ ăn giỏi quá nhỉ.
어제는 눈이 오던데 오늘은 아주 맑네요.
Hôm qua có tuyết rơi vậy mà hôm nay trời thật là trong xanh.
아까 회의를 하던데 벌써 끝났어요?
Vừa rồi có buổi họp không biết đã kết thúc chưa vậy?
영호 씨하고 민수 씨가 싸우던데 두 사람 사이에 무슨 일이 있었나요?
Young-ho và Min-su đã oánh lộn, không biết đã có chuyện gì giữa hai người vậy?
회사 앞 식당 음식이 맛있던데 한번 가 보세요.
Đồ ăn ở nhà ăn phía trước công ty ngon lắm, thử một lần đến ăn xem sao.

Bài viết liên quan  V+ 어/아/여 가면서

2. Không thể dùng với chủ ngữ ‘나(저), 우리’. Chủ ngữ phải là ngôi thứ 3 hoặc sự vật sự việc nào đó.
오전에 유리 씨가 아파 보이던데 지금은 괜찮은 것 같에요. (O)
오전에 내가 아파 보이던데 지금은 괜찮은 것 같네요. (X)

3. Khi hồi tưởng về một thực tế quá khứ đã được hoàn thành thì sử dụng dạng ‘았/었던데’
유리 씨는 회사에 벌써 도착했던데 민수 씨는 왜 이렇게 늦어?
회의가 한참 전에 시작했던데 아직도 안 끝났어요?

4. Nếu phía trước đi với Danh từ thì dùng dạng ‘(이)던데’
그 분 딸이 벌써 고등학생이던데 그럼 그분은 나이가 어떻게 되는 거예요?

5. Có thể dùng dạng ‘던데요’ như dạng kết thúc câu. Lúc này sử dụng khi nói cảm thán về thực tế mà trải nghiệm, có kinh nghiệm trong quá khứ cùng lúc đó mong muốn, trông đợi phản ứng của người nghe.
그 사람 정말 똑똑하던데요.
아까 기차가 출발했던데요.

Bài viết liên quan  Biểu hiện 는/은/ㄴ 줄 알고 ... -었다/았다/였다

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here