[Ngữ pháp] Danh từ + 을/를

0
7421
[Danh từ] 을/를

1. Theo sau danh từ đóng vai trò bổ ngữ của động từ (bổ ngữ là thành phần bổ nghĩa cho động từ).
언제 밥 먹었어요?
Bạn đã ăn cơm khi nào vậy?

오늘 오후에 친구 만날 거예요.
Chiều tối nay tôi sẽ gặp người bạn

어제 백화점에서 옷 샀어요.
Hôm qua tôi đã mua áo ở trung tâm thương mại.

2. Với các động từ có hình thái ‘(Danh từ) + 하다’ giống như ‘공부하다, 요리하다, 청소하다’ có thể sử dụng bởi dạng ‘(danh từ)+을/를+하다’.
저는 한국어 공부 해요.
=저는 한국어 공부해요.
Tôi học tiếng Hàn.

친구가 방 청소 해요.
=친구가 방 청소해요.
Bạn tôi dọn dẹp phòng.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here