[Đọc – Dịch] Người vợ muốn đi làm nhưng có khi mọi người trong nhà lại không cùng suy nghĩ như vậy 아내는 일하고 싶어하지만 가족들의 생각이 다를 때가 있습니다.

0
1111

아내는 일하고 싶어하지만 가족들의 생각이 다를 때가 있습니다. 서로의 생각을 이야기해 봅시다.
Người vợ muốn đi làm nhưng có khi mọi người trong nhà lại không cùng suy nghĩ như vậy. Hãy thử cùng nói về suy nghĩ của nhau.

사회자: 취업을 원하는 아내와 취업을 반대하는 남편을 모셨습니다. 여러분도 이 부부의 갈등을 해결할 수 있는 좋은 방법을 생각해 보시기 바랍니다.
사회자: 남편 되시는 분은 아내의 취업을 왜 반대하십니까?
남 편: 저는 아내가 집안일을 하면서 집에 있는 것이 좋아요.
사회자: 혹시 다른 이유는 없으십니까?
남 편: 글쎄요. 아내가 집안일을 하고 남편이 바깥일을 하는 것이 당연하지요. 그리고 솔직하게 말씀 드리면 아내가 집에 없으면 다른 일이 생기지는 않을까 늘 불안해서 일을 할 수 없어요.

Người dẫn chương trình: Hôm nay chúng tôi đã mời đến đây đôi vợ chồng, người vợ thì muốn đi làm nhưng người chồng lại phản đối việc đi làm của vợ. Chúng tôi cũng mong Quý vị hãy cùng nghĩ cách nào tốt đê có thê giúp giải quyết mối mâu thuẫn cho đôi vợ chồng này nhé.
Người dẫn chương trình: Tại sao anh lại phản đối việc vợ đi làm?
Chồng : Tôi muốn vợ ở nhà và chăm lo công việc nhà.
Người dẫn chương trình: Có lý do nào khác không ạ?
Chồng : Để xem nào. Chồng đi làm việc bên ngoài còn vợ ở nhà chăm lo việc nhà là điều đương nhiên chứ và nói thật ra thì nếu vợ không có nhà thì tâm trạng luôn lo lắng rằng nhỡ có chuyện gì khác xảy ra thì sao nên không thê tập trung vào làm việc được.

사회자: 네, 알겠습니다. 아내 되시는 분께서는 왜 취직을 원하십니까?
아 내: 저는 집안일도 잘하면서 경제적으로 남편을 돕고 싶어요. 그리고 고향에 있는 가족에게 도움이 되고 싶어요. 시댁의 돈을 보내는 것은 너무 죄송스럽고요.
사회자: 지금 남편의 수입으로는 생활이 어렵다는 말씀이십니까?
아 내: 앞으로 우리 가족이 더 좋은 집에서 살고 또 아이를 잘 가르치려면 돈이 많이 들 거예요. 그리고 고향에 계신 부모님께서도 편하게 사셨으면 좋겠어요.
사회자: 하지만 취직하면 집안일을 잘하기 어려울 텐데요. 어떻게 생각하세요?
아 내: 물론 쉽지는 않겠지만, 남편이 도와주면 큰 어려움은 없을 것 같아요.

Người dẫn chương trình: Vâng, tôi hiểu rồi. Thế còn chị tại sao chị lại muốn đi làm?
Vợ : Tôi muốn vừa làm tốt việc nhà vừa có thể giúp chồng về kinh tế và tôi cũng muốn giúp đỡ gia đình ở quê nữa. Gửi bằng tiền nhà chồng cho tôi thấy thật có lỗi.
Người dẫn chương trình: Ý chị muốn nói là hiện tại cuộc sống của vợ chồng chị khó khăn vì chỉ sống bằng thu nhập của mình chồng chị?
Vợ : Sau này chúng tôi nếu muốn nuôi dạy con cái cho tốt và sống trong ngôi nhà tiện nghi hơn thì phải tốn rất nhiều tiền. Và nếu cha mẹ ở quê cũng được sống một cách thoải mái thì tốt biết mấy.
Người dẫn chương trình: Nhưng nếu đi làm thì khó mà chu toàn được việc nhà. Chị nghĩ thế nào về điều này?
Vợ : Tất nhiên là sẽ không dễ dàng nhưng nếu có sự giúp đỡ của chồng thì tôi nghĩ chắc là không có trở ngại gì lớn cả.

사회자: 아내의 말씀에 대해서 남편 분은 어떻게 생각하세요?
남 편: 잘살기 위해서 애쓰는 아내의 모습이 싫지는 않아요. 직장 일이 생각처럼 쉽지 않으니까 걱정하는 것이에요. 아내가 그렇게까지 원한다면, 아내를 도우면서 같이 열 심히 살도록 하겠습니다.

Người dẫn chương trình: Anh nghĩ thế nào về lời nói của vợ mình?
Chồng : Không phải là tôi không muốn vợ mình nỗ lực đê chúng tôi có thê sống tốt. Nhưng vì việc ở nơi công sở không hề đơn giản như suy nghĩ nên tôi rất lo lắng. Nếu thực sự vợ tôi muốn làm như vậy thì tôi sẽ giúp đỡ cô ấy đê chúng tôi có thê sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

아내의 사회생활에 대해서 여러분은 어떻게 생각하십니까?
Còn Quý vị, quý vị nghĩ thế nào về đời sống xã hội của vợ mình?
 
Trích dẫn từ Giáo trình 알콩달콩 한국어.
Ảnh minh họa, nguồn 네티즌 반응
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here