[Đọc – Dịch tiếng Hàn] 숫자 이야기 Chuyện con số

0
2435
숫자 이야기

각 나라마다 사람들이 좋아하는 숫자와 싫어하는 숫자가 있습니다.
서양 사람들은 행운을 의미하는 7을 좋아하고 13이라는 숫자를 싫어합니다.
한국 사람들이 좋아하는 숫자도 역시 7입니다. 반대로 한국 사람들이 싫어하는 숫자는 4입니다. 왜냐하면 4의 발음이 죽음을 의미하는 사(死)와 같기 때문입니다. 심지어 한국에서 엘리베이터의 층 표시에서도 4층은 숫자를 사용하지 않고 F층으로 표시하기도 합니다.
베트남 사람들은 어떤 숫자를 좋아하고 어떤 숫자를 싫어합니까?

CHUYỆN CON SỐ

Ở mỗi nước có những người thích số này nhưng lại ghét số kia. Người phương Tây
thích con số 7 tượng trưng cho may mắn, và ghét con số 13.
Người Hàn Quốc cũng thích con số 7. Ngược lại người Hàn Quốc ghét con số 4. Vì cách phát âm của số 4 giống chữ ‘tử’ tượng trưng cho cái chết. Thậm chí các thang máy ở Hàn Quốc không sử dụng số 4 để biểu thị tầng mà dùng chữ F.
Vậy người Việt Nam thích con số nào và ghét con số nào?

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch] 한국과 베트남의 전통 놀이 (연날리기) - Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam (Thả Diều)

Từ vựng:

  • 숫자: chữ số, con số, số, số lượng
  • 서양: phương Tây (Khu vực châu Âu và châu Mỹ)
  • 행운: vận may, số sung sướng
  • 역시: vẫn, vẫn thế; quả là, đúng là; cũng
  • 반대: sự trái ngược
  • 심지어: thậm chí
  • 왜냐하면: bởi vì, tại vì, là do
  • 표시: sự biểu hiện, sự biểu thị
– Đọc thêm các bài luyện đọc dịch tiếng Hàn khác: click tại đây
– Học tiếng Hàn qua đoạn hội thoại trong cuộc sống: click tại đây

Nếu có vấn đề thắc mắc, hãy tham gia group sau để thảo luận:
– Facebook: Hàn Quốc Lý Thú
– Tham gia group thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch] 한국과 베트남의 속담 Tục ngữ của Việt Nam và Hàn Quốc

Nếu có ngữ pháp nào không hiểu, bạn hãy tham khảo link sau:
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: click tại đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp và cao cấp: click tại đây

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here