[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + (으)ㄹ까요? (3)

0
11660

Động từ/Tính từ + (으)ㄹ까요? (3)
Động từ: 오다-> 올까요?, 찾다-> 찾을까요?
Tính từ: 바쁘다-> 바쁠까요?, 작다-> 작을까요?

1. Sử dụng khi người nói suy đoán, suy nghĩ và hỏi về tình huống, hoàn cảnh nào đó. Lúc này chủ ngữ là ngôi thứ 3 hoặc sự vật, sự việc nào đó.
• 친구가 무슨 선물을 좋아할까요?
Không biết bạn ấy thích món quà gì nhỉ?
• 민수 씨가 왜 아직 안 올까요?
Tại sao Minsu vẫn chưa đến nhỉ?
• 내일 날씨가 좋을까요?
Ngày mai thời tiết liệu có đẹp không nhỉ?
• 서울의 집 값이 비쌀까요?
Giá nhà ở Seoul chắc đắt lắm đây?
• 운동을 하면 살이 빠질까요?
Có thể giảm béo nếu tập luyện không nhỉ?
• 저 옷이 나한테 어울릴까?
Cái đó liệu có vừa với tôi không nhỉ?

2. Để trả lời cho dạng câu hỏi này người nghe cũng chủ yếu sử dụng dạng câu phỏng đoán ‘(으)ㄹ 거예요’.
가: 내일 비가 올까요?
Ngày mai có mưa không nhỉ?
나: 네, 비가 올 거예요. Chắc là sẽ mưa đó.
       아니요, 비가 오지 않을 거예요.
       Không, sẽ không có mưa đâu.

3. Có thể sử dụng cùng với dạng quá khứ ‘았/었’.
• 왜 약속을 잊었을까요?
Tại sao lại quên cuộc hẹn ta?
• 어렸을 때도 많이 뚱뚱했을까요?
Từ khi còn nhỏ cũng mập lắm đây ha?

4. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘일까요?’.
• 저 사람이 학생일까요?
Người đó là học sinh chứ?
• 이 모자가 어머니의 것일까요?
Cái mũ này là của mẹ phải không ta?

5. Dạng bất quy tắc biến đổi tương tự bên dưới.
• 그 사람이 내 이름을 알까요? (알다)
Người đó biết tên tôi chứ?
• 내일 날씨가 추울까요? (춥다)
Ngày mai trời sẽ rét chứ?
• 내가 부르는 소리를 들었을까? (듣다)
Tôi nghe được tiếng gọi phải không ta?
• 아기 이름을 뭐라고 지었을까요? (짓다)
Đặt tên con là gì đây nhỉ?
• 내일은 날씨가 어떨까요? (어떻다).
Ngày mai thời tiết thế nào đây nhỉ?

Xem thêm 2 cách dùng khác của (으)ㄹ까요? tại đây:
Động từ + (으)ㄹ까요? (1)
Động từ + (으)ㄹ까요? (2)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here