[Ngữ pháp] Danh từ + (이)라도 (2) “cho dù, dù là”

0
17580

Thể hiện việc không liên quan đến vế sau dù cho giả định giống như vế trước. Lúc này vế sau là tình huống không thể mong đợi hay dự đoán một cách thông thường ở tình huống vế trước. Thêm nữa, cũng thể hiện rằng dù có thừa nhận, công nhận vế trước thì vế sau vẫn quan trọng hơn.

할 일이 태산이라도 먹고 하세요.
Dù cho việc phải làm nhiều như núi Thái Sơn thì hãy ăn đã rồi làm.

아무리 부자라도 돈을 함부로 쓰면 안돼요.
Dù là người giàu đến mấy dùng tiền tùy tiện thì cũng không được.

가: 그 착한 민수가 화를 냈다던데요?
나: 아무리 착한 사람이라도 화를 낼 때는 내야지요.
Nghe nói là cậu Min-su hiền lành đó đã nổi giận?
Dù là người hiền lành đến mấy khi giận dữ thì phải nổi giận lên thôi.

Bài viết liên quan  Động từ+ 고도 남다

** Bấm vào đây để xem thêm ý nghĩa khác của ngữ pháp (이)라도

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here