[Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 거든 (ở giữa câu)

0
18292

가: 엄마, 이렇게 더운데 꼭 같이 가야 돼요?
Mẹ ơi, nóng thế này con có nhất thiết phải đi cùng với Mẹ không?
나: 가기 싫거든 안 가도 돼. 나혼자 다녀올게.
Nếu con không thích đi thì cũng được thôi. Mẹ sẽ đi một mình.

가: 여보, 이 옷 어때요? 저에게 안 어울리는 것 같지요?
Mình này, cái áo này thế nào? Anh có nghĩ là hợp với em không?
나: 이 옷이 마음에 안 들거든 다른 가게에 가 봅시다.
Nếu em không ưng thì chúng ta hãy sang cửa hàng khác.

Cấu trúc này có nghĩa là ”nếu sự việc xảy ra ở mệnh đề trước là sự thực hoặc được thực hiện thành sự thật’’ (đứng ở giữa câu). Thường sử dụng trong văn nói. Có thể dịch sang tiếng Việt là ‘nếu”

Bài viết liên quan  Động/Tính từ + 는/ㄴ다는 점에서

바쁘지 않거든 잠깐 만납시다.
Nếu bạn không bận thì hãy gặp nhau một lát

할 말이 있거든 오늘 일이 끝난 후에 하세요.
Nếu có gì cần nói thì hôm nay sau khi xong việc hãy nói nha.

벚꽃이 피거든 여의도에 꽃구경을 하러 가요.
Nếu hoa anh đào nở thì chúng ta hãy đi ngắm hoa ở Yeoido đi.

그 사람이 친한 친구거든 여행을 같이 가자고 해.
Nếu người đó là bạn thân (của bạn) thì hãy bảo người đó đi du lịch cùng.

Lưu ý:

1. Khi sử dụng cấu trúc này, để mệnh đề sau ở dạng câu mệnh lệnh, thỉnh dụ hoặc tương lai như -겠-, -(으)ㄹ 것이다, -(으)ㄹ 려고 하다 thì cấu trúc này sẽ tự nhiên hơn.
• 고향에 도착하거든 전화합니다. (X)
-> 고향에 도착하거든 전화하세요. (〇)
• 방학을 하거든 배낭여행을 가겠어요. (〇)
• 민우 씨에게 어려운 일이 생기거든 언제든지 도와줄게요. (〇)
• 웨이밍 씨가 오거든 출발하려고 합니다. 조금만 기다려 주세요. (〇)

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 다가도

2. Hình thái của từ -거든 ở giữa câu và -거든(요) ở cuối câu trông giống nhau, nhưng lại có ý nghĩa rất khác nhau.

So sánh -거든 và -(으)면:
Cả hai cấu trúc đều thể hiện điều kiện. Tuy nhiên sau -거든 chỉ có thể sử dụng với những dạng câu trần thuật thể hiện sự rủ rê đề nghị hay yêu cầu, ra lệnh hoặc thể hiện ý chí của người nói như ‘겠’, ‘(으)ㄹ게요’… Trong khi đó -(으)면 thì không liên quan đến các điều kiện đó và có thể sử dụng với tất cả các loại hình câu.
한국에 도착하거든 전화하세요. (O)
한국에 도착하 전화하세요. (O)
Nếu đến Hàn Quốc thì hãy gọi điện cho tôi nha.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Trợ từ 대로, Danh từ + 대로

수업이 끝나거든 집에 갑니다. (X)
수업이 끝나 집에 갑니다. (O)
Nếu tan học thì tôi về nhà.

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here