[KIIP lớp 5 – Dịch tiếng Việt] Bài 50. 지역의 문제를 해결하기 위한 우리의 노력 Nỗ lực để giải quyết vấn đề trong khu vực

0
8937

<Trang 211> Section 1: 우리 지역의 문제에는 어떤 것들이 있을까? Các vấn đề ở khu vực địa phương chúng ta gồm có những gì?Từ vựng:
충족하다: thỏa mãn, đáp ứng
필연적 : tính tất yếu
한정되다: có hạn, bị giới hạn
어촌 : ngư thôn, làng chài
촌락 : làng quê, thôn xóm
상대적 : tính tương đối
자연 재해 : thiên tai 
복구 : sự phục hồi, sự khắc phục
이해관계가 : quan hệ lợi hại
갈등 : mâu thuẫn, bất đồng
이기심 : lòng ích kỷ
태우다: đốt
묻다: hỏi/ chôn
혐오시설 : công trình người dân không muốn đưa vào khu họ ở (bãi xử lý rác…)
혐오시설 : công trình người dân muốn đưa vào khu họ ở (trường, công viên, ga tàu…)
타협 : sự thỏa hiệp
지혜롭다: thông minh, sáng suốt
풀어내다: tháo gỡ, giải tỏa

Bài dịch:
Hầu hết mọi người đều sống và thỏa mãn các nhu cầu khác nhau xoay quanh khu vực mình đang sinh sống. Trong quá trình sinh sống ấy, có trường hợp cảm thấy hài lòng, nhưng cũng có trường hợp cảm thấy thiếu sót. Điều này là vì có nhiều vấn đề đa dạng phát sinh trong quá trình nhiều người khác nhau cùng chung sống trong một cộng đồng địa phương. Vấn đề này tất yếu sẽ phải xảy ra dù là trong bất kỳ xã hội nào. Do đó, điều quan trọng là sự nỗ lực đối phó với những vấn đề nào đang tồn tại trong địa phương chúng ta, và sẽ phải giải quyết những vấn đề đó ra sao.

Đối với trường hợp ở thành phố, nhiều vấn đề sẽ xảy ra do có nhiều người tập trung trong một khu vực giới hạn. Tiêu biểu như vấn đề thiếu chỗ đậu xe, vấn đề giao thông hỗn tạp, vấn đề xử lý rác thải, vấn đề tiếng ồn giữa các tầng trong chung cư… Ở các vùng làng quê như nông thôn hay làng chài, xuất hiện nhiều vấn đề như là vấn đề khôi phục thiệt hại do thiên tai một cách tương đối,vấn đề phá hủy môi trường do sự phát triển khu vực.

Mặt khác, trong các tình huống mà quan hệ lợi ích phức tạp như trong xã hội hiện đai, cũng gặp phải những mâu thuẫn của người dân trong các khu vực khác nhau ở cả thành phố và làng quê. Đặc biệt nhiều trường hợp hay xảy ra mâu thuẫn với các cư dân khu vực khác xuất phát từ sự ích kỷ muốn nơi mình đang sống trở nên tốt hơn. Với những công trình bị ghét bỏ (혐오시설) như là các cơ sở đốt hay chôn rác thải, cơ sở xử lý đường nước thải, hầu hết mọi người đều phản đối việc đưa chúng vào địa phương mình. Trái lại, nhiều trường hợp đòi phải đưa các công trình ưa thích (선호시설) như là trường học, ga tàu điện ngầm, đường cao tốc, cơ quan công quyền vào địa phương họ. Do đó, cần có sự nỗ lực giải quyết những xung đột này một cách hợp lý và khôn ngoan thông qua đối thoại và thỏa hiệp.

Bài viết liên quan  [KIIP lớp 5 - Dịch tiếng Việt] Bài 7. 한국의 도시와 농촌 Thành phố và nông thôn Hàn Quốc

Từ vựng:
님비 (NIMBY = Not In My Backyard): hiện tượng người dân phản đối một dự án công trình nào đó chủ yếu bởi vì nó sẽ được xây dựng gần nơi họ sinh sống. Những công dân này thường thấy sự cần thiết của dự án đó nhưng phản đối nó vì những tác động tiêu cực đến họ.
광역폐기물처리시설: công trình xử lý rác thải quy mô lớn
논의 : việc bàn luận
험난하다: hiểm trở, khó khăn, khó nhọc
차례 :lượt
견학하다: đi kiến tập, đi thực tế
수차례: nhiều lần
거치다: trải qua
투명하다: sáng tỏ, minh bạch
총회: cuộc họp, đại hội
찬성: sự tán thành, sự đồng tình
긍정적 : tính tích cực
꼽히다: được xếp vào, thuộc vào

Bài dịch:
Khắc phục hiện trạng NIMBY thông qua sự hợp sức giữa các địa phương
Vấn đề xây dựng công trình xử lý rác thải quy mô lớn ở đâu là mối lo lắng từ lâu của đảo Jeju. Là vì có “hiện trạng NIMBY” không muốn xây dựng nó trong khu vực mình mặc dù bản thân công trình đó là cần thiết. Sau cuộc thảo luận dài về nó, 동복리 là nơi cuối cùng được quyết định. Quá trình để đưa đến quyết định là 동복리 thật sự khó khăn. Trải qua 4 lần đi thực tế ở cơ sở tái chế tài nguyên môi trường và nhiều lần thảo luận chính thức, không chính thức với thành phố Jeju, nhận thức của người dân đã thay đổi. Ngoài ra, cùng với sự công khai minh bạch quá trình tiến hành hội ý, cuối cùng cũng đã thu thập được ý kiến của người dân với lập trường tán thành. Đây là một ví dụ điển hình tốt cho thấy nếu nếu cơ quan hành chính giữ lời hứa đồng thời xử lý công việc minh bạch và tìm kiếm sự thấu hiểu của cư dân thì hiện tượng NIMBY cũng có thể được giải quyết một cách tích cực.
– 2014. 05. 28. Nhật báo Halla –


<Trang 212> Section 2: 우리 지역의 문제를 해결하는 방법은? Cách thức giải quyết vấn đề ở địa phương chúng ta

Từ vựng:
살펴보다: xem xét
시민단체: đoàn thể thành thị (tổ chức không vụ lợi do người dân thành thị tự thành lập và hoạt động tình nguyện hoặc tham gia cứu hộ vì lợi ích chung).
언론: ngôn luận
매체: phương tiện
여론 : dư luận
형성하다: hình thành
공감 : sự đồng cảm
배려: sự quan tâm giúp đỡ
떠오르다: nổi lên
자율적 : tính tự do, tính tự quản, tính tự chủ
유도하다: dẫn dắt
가해자: người gây hại
살펴보다: xem xét, soi xét
타협 : thỏa hiệp
도달하다: đạt được

Bài viết liên quan  [KIIP Lớp 5 20 giờ] Dịch Tiếng Việt sách Tìm hiểu Xã hội Hàn Quốc 심화 - Lớp tiếng Hàn hội nhập xã hội KIIP

Bài dịch:
Để giải quyết các vấn đề của khu vực thì chính những cư dân địa phương đó hay có thể gọi là chủ nhân của địa phương đó phải quan tâm nhiều tới các vấn đề của khu vực hơn bất cứ thứ gì. Những cách mà cư dân địa phương có thể tham gia để giải quyết các vấn đề xã hội trong khu vực có thể kể đến như sau.

Thứ nhất, có thể trình ý kiến lên trang chủ của các cơ quan ở xã hội địa phương. Thứ hai, có thể liên lạc trực tiếp tới cán bộ chính quyền địa phương hoặc đại biểu hội đồng địa phương vv…để thể hiện ý kiến của mình. Thứ ba, có thể liên lạc đến đoàn thể thành thị đang hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội trong khu vực để nhận được sự giúp đỡ hay hợp sức. Thứ tư, cũng có thể tạo dư luận (kêu gọi dư luận) thông qua các phương tiện truyền thông như là báo chí hoặc phát thanh truyền hình.

Tuy nhiên, để giải quyết các vấn đề trong khu vực thì cái quan trọng hơn bất cứ thứ gì đó là tấm lòng quan tâm chia sẻ và đồng cảm với nhau. Gần đây ở thành phố, vấn đề tiếng ồn giữa các tầng trong khu chung cư nổi lên như một vấn đề mới của khu vực, như là một phương án mới nhằm giải quyết vấn đề này, sự kiện trải nghiệm tiếng ồn giữa các tầng đang thu hút được nhiều sự chú ý. Thành phố Seoul đã tổ chức triển lãm quốc tế đồng cảm với tiếng ồn giữa các tầng với chủ đề “ Tiếng ồn giữa các tầng, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết”, trong đó mọi người có thể trực tiếp nhìn, cảm nhận và trải nghiệm về tiếng ồn giữa tầng, rồi từ đó tự họ có thể giải quyết. Đặc biệt trong sự kiện này thì khu vực trải nghiệm tiếng ồn giữa tầng đã được rất nhiều người ưa thích, khách tham quan có thể lên xuống tầng trên và tầng dưới để làm người gây ồn và người bị làm phiền, đó là một cơ hội tốt để có thể trực tiếp cảm nhận và thấu hiểu được lập trường của nhau.

Như vậy, để giải quyết các vấn đề trong khu vực một cách dễ dàng thì việc xem xét lập trường của các cá nhân hay tổ chức thông qua sự đồng cảm và đối thoại, cùng với nỗ lực để có thể đạt được thỏa thuận thông qua thỏa hiệp là quan trọng nhất.

Bài viết liên quan  [KIIP lớp 5 - Dịch tiếng Việt] Bài 4.한국의 교통과 통신 Giao thông và thông tin liên lạc ở Hàn Quốc

Từ vựng:
다문화 서포터즈단: tạm dịch là tổ chức hỗ trợ đa văn hóa
손잡다: bắt tay, hợp tác
벌이다: bắt đầu, khởi xướng, mở
결의: sự quyết tâm, sự cương quyết
구간 : đoạn, khúc, khu vực
리플릿: tờ rơi
배부 : phân phát
골목길 : hẻm
펼치다: bày ra, mở ra, tổ chức
창단되다: được sáng lập
힘쓰다: cố gắng nỗ lực, cố gắng hết sức

Bài dịch:
Các vấn đề ở địa phương chúng ta, hãy cùng với tổ chức hỗ trợ đa văn hóa cùng nhau giải quyết.
Tổ chức hỗ trợ đa văn hóa (다문화 서포터즈단) ở quận Guro thành phố Seoul đã bắt tay với tổ chức tình nguyện đa văn hóa Hàn Trung, khởi xướng chiến dịch môi trường. Được thực hiện chủ yếu ở khu vực có tỷ lệ người nước ngoài cư trú cao, trong chiến dịch này đã có hơn 30 thành viên tham gia vào 2 tổ chức. Những người tham gia tập trung tại công viên trong khu vực, mang theo lòng quyết tâm tạo ra một thành phố sạch, họ đã tổ chức các hoạt động như là chia thành 3 đội xoay quay 3 khu vực phân phát các tờ rơi yêu cầu không vứt rác ở bất kỳ đâu, tổng vệ sinh các con hẻm…

Tổ chức hỗ trợ đa văn hóa quận Guro được lập ra vào tháng 3 năm 2014 với mục đích giải quyết những vấn đề trong khu vực cùng các mâu thuẫn giữa cư dân nước ngoài và cư dân trong nước, còn tổ chức tình nguyện đa văn hóa Hàn Trung được lập ra vào tháng 10 năm 2014 với mục đích tạo ra một đô thị sạch đẹp. Được hình thành bởi công dân người nước ngoài và công dân nói chung, (các tổ chức này) đang nỗ lực cho các hoạt động tình nguyện và sự hòa hợp giữa các cư dân với nhau.
– 2014.12.11. Digital Times

Xem tiếp bài học ở trên app Dịch tiếng Việt KIIP:
– Link tải app cho điện thoại hệ điều hành android (Samsung…): Bấm vào đây
– Link tải app cho điện thoại hệ điều hành iOS (Iphone): Bấm vào đây
——————————————————————————-
>> Xem các bài học khác của lớp 5 chương trình KIIP: Bấm vào đây
>> Tham gia group dành riêng cho học tiếng Hàn KIIP lớp 5: Bấm vào đây
>> Theo dõi các bài học ở trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here