[Ngữ pháp] Động từ +는데 는/ㄴ다고요? Tính từ + (으)ㄴ데 다고요?

0
2302

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:
 
A: 누구하고 그렇게 길게 통화했어?
Nói chuyện điện thoại với ai mà dài như thế?
B: 여자 친구랑. 여자 친구가 잠이 안 온다고 해서 통화가 길어졌어.
Với bạn gái. Vì bạn gái bảo không ngủ được nên cuộc gọi đã trở nên dài ra.
A: 여자 친구? 너 여자 친구 없잖아.
Bạn gái á? Chẳng phải em không có bạn gái sao.
B: 그제 소개팅해서 만난 사람이랑 사귀기로 해서 이제 사귄 지 사흘 됐어.
Ngày hôm kia đi xem mắt và quyết định hẹn hò với người đã gặp, hiện tại hẹn hò được ba ngày rồi.
A: 뭐? 그저께 처음 만났는데 벌써 사귄다고?
Cái gì? Ngày hôm kia mới gặp lần đầu mà đã hẹn hò à?
B: 응, 보자마자 첫눈에 반해서 내가 먼저 사귀자고 했어.
Ừ, vì ngay khi gặp em đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên nên đã ngỏ lời hãy cùng hẹn hò trước.
A: 엄청 예쁜가 보네. 어떤 사람인데?
Có vẻ cô ấy đẹp lắm nhỉ. Mà người thế nào vậy?
B: 나랑 대화가 통하는 사람이랄까? 아직 서로 알아 가는 단계야.
Là người đối thoại thông suốt với em chăng? Vẫn ở giai đoạn tìm hiểu nhau ạ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] 아무 + (이)나, 아무 + 도 ''bất cứ, bất kỳ"

Từ vựng:
그제: ngày hôm kia
사흘: ba ngày
(대화가) 통하다: đối thoại thông suốt

V/A 는/은/ㄴ데 V/A는/ㄴ다고요?
Dùng khi lời nói của đối phương khác với điều mong đợi trong tình huống đã định và vừa bất ngờ vừa xác nhận. 

Với ‘-는데/은데/ㄴ데’: sau thân ‘있다’, ‘없다’, động từ hành động dùng ‘-는데’, sau thân tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄴ데’, ngoài ra sau thân tính từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-은데’. 

Với ‘-는다고요/ㄴ다고요/다고요?’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-는다고요?’, nếu kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ‘-ㄴ다고요?’, sau thân tính từ dùng ‘-다고요?’.

가: 고향에 계신 부모님께 드릴 선물을 안 사도 되겠지요?
나: 고향에 가는데 빈손으로 간다고요?
가: Không mua quà tặng bố mẹ ở quê cũng được đúng chứ?
나: Đi về quê mà bảo là đi tay không hả?

Bài viết liên quan  Động/Tính từ+ 는/은/ㄴ 까닭에

가: 출출한데 치킨을 먹어야겠다.
나: 지금 밤 12시가 넘었는데 치킨을 먹는다고?
가: Cảm giác hơi đói chắc phải ăn gà rán thôi.
나: Bây giờ đã quá 12 giờ đêm mà bảo là ăn gà rán hả?

가: 월요일이라서 그런지 너무 피곤하다.
나: 주말 내내 잠만 잤는데 또 피곤하다고요?
가: Vì chủ nhật nên thảo nào người rất mệt.
나: Cậu đã chỉ ngủ suốt cuối tuần mà bảo là mệt hả?

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Bài viết liên quan  Động từ + 을/ㄹ 기회가 있었으면 좋겠어요.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here