[Ngữ pháp] Động từ + 어/아 드릴까요?

0
12523

Trước tiên hãy cùng xem và nghe hội thoại bên dưới để hiểu bối cảnh sử dụng của ngữ pháp này:
 
A: 우유를 좀 신청하려고요.
Tôi muốn đăng ký sữa ạ.
B: 네, 우유는 200밀리리터, 500밀리리터, 1리터 중에 어떤 걸로 하시겠어요?
Vâng, trong số sữa 200ml, 500ml, 1 lít cô sẽ lấy loại nào ạ?
A: 아이가 먹을 건데 유기농 우유도 있나요?
Vì trẻ em uống nên có loại sữa nông sản hữu cơ không ạ?
B: 네, 아이들용으로 유기농 우유를 선택하시는 분이 많아요.
Có ạ, dành cho trẻ em thì có nhiều người lựa chọn sữa nông sản hưu cơ.
A: 그럼 배달은 어떻게 해 드릴까요?
Vậy thì cô muốn giao hàng thế nào ạ?
B: 유기농 흰 우유 200밀리리터로 일주일에 세 번씩 한 달만 배달해 주세요.
Hãy giao sữa trắng nông sản hữu cơ loại 200ml cho 3 lần một tuần và chỉ giao trong 1 tháng ạ.
A: 6개월 계약하시면 1개월 무료로 연장해 드리는데 6개월 계약은 어떠세요?
Nếu làm hợp đồng 6 tháng thì sẽ được gia tăng miễn phí 1 tháng, hợp đồng 6 tháng thì thế nào ạ?
B: 아이가 잘 먹을지 안 먹을지 모르니까 우선 한 달만 신청할게요.
Vì không biết trẻ uống tốt hay không uống nên trước hết tôi sẽ đăng ký chỉ 1 tháng ạ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] 밖에 'chỉ...; ngoài ..ra ..không còn'.

Từ vựng:
밀리리터(ml): ml
-용: dành cho
유기농: nông sản hữu cơ
희다: trắng

V+ 어/아/여 드릴까요?
Dùng khi hỏi một cách khiêm tốn điều mà đối phương muốn khi làm hành vi nào đó cho đối phương. Được dùng chủ yếu với câu hỏi để cung cấp dịch vụ.
Với ‘-어/아/여 드릴까요?’: nếu thân động từ hành động là ‘ㅏ, ㅗ’ thì dùng ‘-아 드릴까요?’,
ngoài ra các nguyên âm khác (ㅓ, ㅜ, ㅡ, ㅣ) thì dùng ‘-어 드릴까요?’,
nếu là ‘하-‘ thì dùng ‘-여 드릴까요(해 드릴까요)?’.

앞머리는 어떻게 해 드릴까요? 짧게 잘라 드릴까요?
Cô muốn tóc trước làm thế nào đây ạ? Cắt ngắn cho cô nhé?

다 쓴 통장은 어떻게 처리해 드릴까요? 여기 은행에서 폐기해 드릴 수 있습니다.
Sổ tài khoản đã dùng hết anh muốn chúng tôi xử lý thế nào đây ạ? Ở ngân hàng này có thể hủy bỏ ạ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] [동사] + 는 Định ngữ thì hiện tại

케이크는 어떻게 만들어 드릴까요? 원하는 디자인을 말씀해 주세요.
Cô muốn làm cái bánh kem thế nào ạ? Hãy nói cho chúng tôi kiểu mà cô muốn ạ.

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here