[Đọc – Dịch] 우리 아이, 겨울방학 알차게 보내려면? Nếu bạn muốn trẻ trải qua kỳ nghỉ đông có ích?

0
1196

우리 아이, 겨울방학 알차게 보내려면? Nếu bạn muốn trẻ trải qua kỳ nghỉ đông có ích?

한 달 정도의 겨울방학을 맞이하는 아이들은 들뜨게 마련이다. 그러나 부모 입장에서 아이들을 매일 놀게만 할 것인지, 학원에만 보낼 것인지 걱정이 많다. 우리 아이가 겨울방학을 알차게 보낼 수 있는 활용법을 알아보자.

Vốn do các trẻ em đón kì nghỉ đông khoảng một tháng sẽ rất bốn chồn Nhưng trong vai trò của bố mẹ, bạn có nhiều lo lắng cho trẻ chơi mỗi ngày hay gửi trẻ đến các lớp học thêm. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các cách vận dụng để con bạn có thể trải qua kỳ nghimùa đông một cách có ích.

겨울방학 숙제, 어떤 것이 있을까? Bài tập kỳ nghỉ mùa đông, sẽ có những phần gì?

예전에는 방학숙제가 많은 편이었다. 그러나 요즘에는 학생과 학부모의 부담을 줄이기 위해 대부분의 학교에서 일기나 독서 등의 최소한의 숙제만 필수과제로 제시한다. 여기에 여러 활동 중에서 학생이 몇 가지를 선택하게 하는 정도가 추가된다. 이렇듯 방학숙제에 대한 부담이 줄어들면서 개학 2~3일 전에 벼락치기로 밀린 숙제를 하는 아이들이 많아졌다. 하지만 알찬 방학을 보내기 위해서는 미리 계획을 세워 꾸준히 과제를 하도록 지도해야 한다.

Trước đây có tương đối khá nhiều bài tập về nhà trong kỳ nghỉ. Nhưng dạo này, hầu hết để giảm bớt gánh nặng cho học sinh và phụ huynh ở trường chỉ đề nghị tối thiểu các bài tập cần thiết như đọc sách hay nhật ký. Ở đây trong số các hoạt động khác các học sinh được lựa chọn thêm vào một vài lựa chọn khác. Do đó vừa giảm gánh nặng bài tập về nhà nhưng lại tăng thêm trẻ vội vàng làm bài tập về nhà trước 2-3 ngày khai giảng. Nhưng để trẻ có một kỳ nghỉ chất lượng, phải kế hoạch trước rồi chỉ đạo trẻ làm bài tập đầy đủ.

1) 일기 Nhật ký 

일기쓰기는 글쓰기의 출발이자 기본이 되는 활동이다. 하루 동안 있었던 일만 기록하는 것이 아니라 자신의 생각이나 느낌이 드러나도록 쓰는 것이 중요하다. 저학년의 경우 그림일기를 많이 쓰며, 학년이 올라갈수록 다양한 주제를 다루는 주제일기를 쓸 수 있다.

Viết nhật ký mỗi ngày là hoạt động cơ bản cũng như là việc bắt đầu viết văn. Bé không ghi chép lại việc xảy ra trong cả ngày hôm ấy, mà điều quan trọng là viết để biểu lộ những suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình. Đối với các bé ở cấp học thấp, nhiều bé viết nhật ký hình ảnh, năm học càng cao thì có thể viết nhật ký theo các chủ đề phạm vi ngày càng rộng.

2) 독서록 Nhật ký đọc sách

책을 읽는 것으로 끝나는 것이 아니라 독서 후의 느낌과 생각을 정리하여 기록하는 독서록을 작성하는 것도 중요하다. 독서록은 이야기의 줄거리를 적고 자신의 생각을 덧붙이는 형식이 일반적이나 주인공에게 편지 쓰기, 나만의 책표지 만들기 등의 방법도 있다.

Thay vì kết thúc bằng cách đọc một cuốn sách, nó cũng rất quan trọng khi bé tổng hợp và ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của bé sau khi đọc vào nhật ký đọc sách. Nhật ký đọc sách thường viết theo hình thức thông thường là ghi lại sau đó bổ sung thêm suy nghĩ của bản thân, hoặc cũng theo cách khác là viết thư cho nhận vật chính, hoặc làm bìa cuốn sách của riêng bạn.

3) 부족했던 과목 보충하기 Bổ sung môn bé còn yếu

아이가 평소 어려워하던 과목이나 학습내용을 보충하는 것도 좋다. 예를 들어 받아쓰기 시험에 자신 없는 아이라면 부모의 지도하에 받아쓰기 연습을 충분히 해보고, 수학 연산단원을 어려워하는 아이라면 연산의 기본 개념부터 정확히 익힌 후 여러 문제를 반복적으로 풀어보도록 한다.

Việc bổ sung cho trẻ các môn học hoặc nội dung học tập bé thường gặp khó khăn là rất tốt. Ví dụ, những trẻ không có tự tin trong môn kiểm tra chính tả, trẻ có thể luyện tập nhiều lần các bài tập chính tả theo hướng dẫn của cha mẹ, các bé khó khăn trong các phép toán cơ bản thì cho bé học chính xác các khái niệm tính toán cơ bản, sau đó lặp đi lặp lại giải một vài bài toán.

4) EBS 교육방송 ‘방학생활’ 시청 Cho trẻ xem ‘sinh hoạt kỳ nghỉ’ của đài truyền hình giáo dục EBS

EBS 교육방송에서는 방학마다 아이들의 방학생활과 학습에 도움이 되는 내용으로 ‘방학생활’ 강의를 방송한다. 매주 시간에 맞게 TV를 시청할 수도 있고, 본인이 원하는 시간에 EBS 홈페이지에서도 볼 수 있다.

Vào mỗi kỳ nghỉ, trên đài truyền hình giáo dục EBS phát sóng các bài giảng ‘sinh hoạt kỳ nghỉ’ với các nội dung khá có ích trong việc học tập và sinh hoạt trong kỳ nghỉ của trẻ. Có thể xem TV đúng với thời gian chiếu mỗi tuần, hoặc bé có thể xem trên trang chủ EBS vào khoảng thời gian bé muốn.

다양한 체험활동에 참여하기 Tham gia các hoạt động trải nghiệm đa dạng

방학에는 좀 더 자유롭게 시간을 보낼 수 있기 때문에 평소 해보지 못한 체험활동을 할 수도 있다. 예를 들어 가족과 여행가기, 박물관 견학, 공연관람, 직업체험 등 다양한 주제의 체험활동을 할 수 있다. 이런 다채로운 활동은 아이들에게 새로운 동기부여가 되거나 생활의 활력소가 된다. 다만 부모가 일방적으로 시키기보다는 아이의 생각을 존중하고 함께 상의하여 결정하도록 한다.

Do vào kỳ nghỉ các bé có nhiểu thời gian tự do hơn nên có thể trải nghiệm các hoạt động mà bình thường mình không thử được. Ví dụ, bạn có thể trải nghiệm một loạt các chủ đề như các hoạt động đi du lịch cùng gia đình, tham quan học hỏi viện bảo tàng, xem biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm nghề. Các hoạt động nhiều màu sắc này có thể là động lực mới cho trẻ em hoặc là một nguồn sinh lực của cuộc sống. Cha mẹ phải tôn trọng ý kiến của con, cùng con bàn bạc rồi quyết định, chứ không phải quyết định đơn phương.

한편 학교에서 실시하는 영어캠프, 방학캠프 등의 프로그램을 활용하면 긴 겨울방학을 알차고 재미있게 보낼 수 있다. 그러므로 방학 전에 학교에서 발송하는 가정통신문을 꼼꼼히 읽고 좋은 기회가 있으면 신청하여 아이가 다양한 경험을 하도록 도와주는 것이 좋다.

Mặt khác nếu bạn tận dụng lợi thế của các chương trình chẳng hạn như trại tiếng Anh, trại nghỉ ở trường học thì có thể trải qua thú vị kỳ nghỉ đông dài đăng đẳng. Do đó, cẩn thận đọc các thư được gửi đi từ trường về nhà trước những ngày nghỉ, nếu có cơ hội tốt, bạn có thể giúp con đăng ký để trẻ có nhiều trải nghiệm đa dạng.

흐트러지기 쉬운 방학, 규칙적으로 생활하기 Kỳ nghỉ dễ bị rối, hãy sinh hoạt có quy tắc

평소 학교에 다닐 때에는 규칙적으로 생활했지만 방학이 되면 생활리듬이 깨지기 쉽다. 아침에는 너무 늦게 일어나지 않도록 하고, 성장호르몬이 왕성하게 분비되는 밤 10시에는 잠자리에 드는 습관을 길러준다. 또한 방학 때는 인터넷 게임이나 TV에 과도하게 빠질 수 있는데 너무 시간을 낭비하지 않도록 부모님과 상의하여 이용시간을 정한다. 따라서 방학을 규칙적으로 보내기 위해서는 생활계획표를 만들고, 이를 실천하기 위해 노력하는 것이 좋다.

Bình thường khi bé đi học hàng ngày sẽ sinh hoạt theo quy tắc, nhưng khi đến kỳ nghỉ thì nhịp điệu cuộc sống dễ bị vỡ. Không để bé dậy quá muộn vào buổi sáng và nuôi dưỡng thói quen ngủ lúc 10 giờ đêm giúp thúc đẩy mạnh mẽ tiết ra các hormone tăng trưởng. Ngoài ra, nên thảo luận và quy định thời gian sử dụng trò chơi game internet hay ti vi để không lãng phí quá nhiều thời gian bị đắm chìm quá mức. Vì vậy, để trải qua một kế hoạch kỳ nghỉ theo nguyên tắc, bạn nên làm một bảng kế hoạch cuộc sống, cố gắng thực hiện nó.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here