[Đọc – Dịch] 한국과 베트남의 생일 문화 – Văn hóa sinh nhật của Việt Nam và Hàn Quốc (돌 – Thôi nôi)

0
1781

한국과 베트남의 생일 문화 – 돌
Văn hóa sinh nhật của Việt Nam và Hàn Quốc – Thôi nôi

돌잔치는 생후 12개월이 된 아기의 생일을 축하하는 한국의 전통 문화입니다. 생일에 아기들은 한복을 입고 전통 모자를 씁니다. 손님들은 금반지, 금팔찌, 옷, 현금 등을 선물합니다. 돌잔치에는 ‘돌잡이’라는 것을 하는데 돌잡이는 아기 앞에 쌀, 연필, 책, 실 등을 놓고 아기에게 그 중 하나를 잡도록 합니다.

Dol-jan-chi là văn hóa truyền thống của Hàn Quốc nhằm chúc mừng ngày sinh nhật của đứa bé ra đời được 12 tháng. Vào ngày sinh nhật này, em bé mặc áo Han-bok và đội mũ truyền thống. Khách khứa đến tặng quà là nhẫn vàng, vòng tay vàng, quần áo hay tiền v.v… Trong tiệc Dol-jan-chi có phong tục gọi là ‘Dol-jap-i’. Tục này thực hiện bằng cách cha mẹ bày ra trước mặt bé thật nhiều những đồ vật như là gạo, bút viết, sách, cuộn chỉ để cho bé chọn một món.

이를 통해 아기가 장차 무엇이 될지 짐작해 보기도 합니다. 쌀이나 돈을 잡으면 부자, 연필이나 책은 학자, 실을 잡으면 오래 산다고 합니다. 요즘에는 마이크, 골프공, 청진기, 컴퓨터 마우스를 올려놓기도 합니다.

Thông qua món đồ mà bé chọn người ta còn đoán trước tương lai của bé. Ví dụ như nếu bé chọn gạo hay tiền thì sau này bé sẽ trở thành người giàu có, còn nếu bé chọn bút viết hay sách thì sau này bé sẽ học giỏi và nếu bé chọn cuộn chỉ thì sau này bé sẽ sống thọ. Gần đây những bậc cha mẹ còn đặc lên mâm đồ đấy cả mic-cro, bóng chơi gôn, ống nghe bác sĩ, con chuột máy tính v.v…

베트남에도 ‘Thôi nôi’ 라는 생일잔치가 있는데 한국의 돌과 같은 의미입니다. ‘Thôi nôi’는 생후 12개월을 뜻합니다. 이 날여러 신들에게 올릴 음식들을 준비합니다. 먼저 아기를 낳을 때 도움을 주었던 산파신에게 차와 찰밥, 삶은 오리고기를 올리고, 부엌신에게는 돼지고기를 올립니다. 이는 한 살까지 보호해 주신 여러 신의 은혜에 감사를 드리고, 아기가 계속 건강하게 자랄 수 있도록 비는 의식입니다.

Ở Việt Nam cũng có tiệc sinh nhật ‘Thôi nôi’ và có cùng ý nghĩa với ‘Dol’ của Hàn Quốc. ‘Thôi nôi’ có nghĩa là em bé chào đời được 12 tháng. Vào ngày này người ta chuẩn bị nhiều thức ăn để dâng lên nhiều thần bảo hộ. Trước hết là dâng thịt vịt, trà và cơm nếp lên Mụ Bà, thần bảo hộ khi sinh em bé. Và dâng lên thịt heo cho Ông Bà Táo. Điều này có nghĩa là cảm ơn những vị thần đã phù hộ cho đứa bé khỏe mạnh đến hôm nay và cầu mong đứa bé được khỏe mạnh, mau lớn.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here