[Ngữ pháp] Động từ + ㄴ/는다든지, Tính từ + 다든지, Danh từ + (이)라든지

0
7785
1. Thường được dùng dưới dạng ‘는다든지 는다든지’, thể hiện việc lựa chọn một trong hai sự việc nào đó. Tương đương với nghĩa “hoặc, hay”
 
쇼핑하러 간다든지 운동을 하러 간다든지 빨리 대답해.
Đi mua sắm hay đi thể dục thì hãy trả lời nhanh giùm.
 
주말에 쉰다든지 여행다든지 어떻게 할 건지 말해 줘. 그래야 나도 계획을 잡지.
Cuối tuần nghỉ ngơi hay đi du lịch, định làm gì thì làm ơn nói ra giùm. Phải vậy anh mới lên kế hoạch được chứ.
 
지금 기분이 좋다든지 나쁘다든지 네 기분을 말해 줘.
Tâm trạng hiện giờ của cậu là tốt hay xấu thì nói ra coi nào.
 
영화가 어땠어? 재미있다든지 재미없다든지 네 생각을 좀 듣고 싶어.
Bộ phim thế nào? Mình muốn nghe suy nghĩ của câu xem thú vị hay tẻ nhạt.
 
2. Ngoài ra cũng thường được dùng dưới hình thức ‘는다든지 는다든지 하다’, thể hiện việc cho dù lựa chọn cái nào trong số nhiều sự việc hoặc tương ứng với cái nào thì cũng không sao. Tương đương với nghĩa “hay là… hoặc là…”
 
영화를 본다든지 연극을 본다든지 하자.
Hãy cùng đi xem phim hoặc là xem diễn kịch nào.
 
백화점에 간다든지 시장에 간다든지 해서 먹을 것을 좀 사야겠다.
Sẽ phải đi trung tâm thương mại hoặc là đi chợ rồi mua ít gì đó ăn mới được.
 
식당에서 외식한다든지 집에서 먹는다든지 하자.
Hãy đi ăn ở nhà hàng hoặc là ăn ở nhà thôi nào.
 
3. Cả động từ và tính từ khi nói về tình huống quá khứ đều dùng dạng ‘았/었다든지’, còn khi nói về tình huống tương lai phỏng đoán (미래· 추측) thì dùng dạng ‘겠다든지’, (으)ㄹ 것이라든지’.
 
어제 친구를 만났다든지 영화를 봤다든지 어제 한 일에 대해 말해 보세요.
Hôm qua đã gặp gỡ bạn hay là đã xem phim thì hãy thử kể về việc đã làm hôm qua xem nào.
 
돈을 지금 갚겠다든지 다음 달까지 갚겠다든지 정확한 날짜를 말씀해 주세요.
Bây giờ sẽ trả tiền hay là đến tháng sau sẽ trả thì hãy nói một ngày cụ thể giùm tôi đi nào.
 
4. Có biểu hiện tương tự là ‘는다든가’.
주말에는 청소를 한다든지 빨래를 한다든지 집안일 하느라 좀 바빠요. 
=주말에는 청소를 한다든가 빨래를 한다든가 집안일 하느라 좀 바빠요.
Cuối tuần vì phải làm việc nhà là dọn dẹp hoặc là giặt giũ nên có chút bận rộn.
 
5. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘(이)라든지’.
사과라든지 포도라든지 아무거나 과일 좀 사 올래?
 
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp: Bấm vào đây
– Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here