한국과 베트남의 어린이 날 “Tết thiếu nhi” của Việt Nam và Hàn Quốc

0
2935

한국의 어린이날은 5월 5일이지만 베트남의 어린이날은 6월 1일이다.
Ngày Tết thiếu nhi của Hàn Quốc là vào 5/5 nhưng Tết thiếu nhi Việt Nam lại là vào mồng 1/6.

베트남의 어린이날은 아이들을 위한 명절로 어린이들은 이날 마음껏 놀고, 부모부터 친척까지 의미 있는 선물을 받는다.
Ngày Tết thiếu nhi ở Việt Nam là ngày lễ dành cho trẻ em, vào ngày này trẻ con được vui chơi thỏa thích, và được nhận quà ý nghĩa từ bố mẹ cho tới họ hàng.

베트남은 아시아에서는 최초, 세계에서는 두 번째로 어린이 권리 협약을 비준 한 나라로 1950년부터 6월 1일이 어린이날로 지정됐다.
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em, kể từ năm 1950, ngày 1 tháng 6 được quy định là ngày Tết thiếu nhi.

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch] 자리 양보 문화 - Văn hoá nhường chỗ ở Việt Nam và Hàn Quốc

한국과는 달리 베트남에서는 어린이날이 공식 휴일이 아니지만 학교, 어린이집, 유치원에서는 어린이날을 위해 공연과 파티도 열린다.
Không giống như ở Hàn Quốc, ngày Tết thiếu nhi không phải là ngày nghỉ lễ chính thức tại Việt Nam, nhưng cũng có những buổi biểu diễn và tiệc tùng được tổ chức ở trường học, trường mầm non, nhà trẻ.

각 나라마다 정해진 어린이날은 다르지만 어느 나라나 어린이들이 즐겁고 행복한 날로 기념한다. 전세계 어린이들이 모두 사랑을 듬뿍 받고 행복하게 자라면 좋겠다.
Mặc dù ngày Tết thiếu nhi được quy định khác nhau đối với mỗi quốc gia, nhưng dù ở bất cứ quốc gia nào thì đó cũng là ngày để kỷ niệm dành cho các bé thiếu nhi được vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng rằng tất cả thiếu nhi trên toàn thế giới đều nhận được tình yêu thương bao la và lớn lên trong hạnh phúc.

Nguồn bài viết: VNCO-Kết nối Việt Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here