한국 사람들의 직업관 – Suy nghĩ của người Hàn Quốc về nghề nghiệp.

0
2912

직업에 대한 생각들이 바뀌고 있다. 예전에는 한 번 취직하면 나이가 들어 퇴직할 때까지 한 회사에서 일하는 경우가 많았으나 요즘은 점점 평생직장의 개념이 사라지고 더 좋은 조건의 회사로 이직하는 경우가 많다. 또한 한 직업만 가지고 있는 것이 아니라 저녁 시간이나 주말을 이용해 프리랜서로 다른 일을 하는 투잡족도 많아졌다.

청소년들에게 인기 있는 직업들도 예전과 많이 달라졌다. 예전에는 의사, 교수, 법조인 등이 인기가 많았으나 요즘은 연예인, 운동선수, 컴퓨터 프로게이머 등이 인기가 많다. 또한 예전에는 한국에 없던 직업들도 많이 생기고 있는데, 예를 들면, 와인 전문가 소믈리에, 나무치료사, 아동놀이치료사 등이 있다.

Những suy nghĩ về nghề nghiệp đang dần được thay đổi. Trước đây có rất nhiều trường hợp nếu xin việc một lần thì sẽ làm ở một công ty cho đến khi lớn tuổi thì về hưu. Nhưng gần đây khái niệm về công việc suốt đời đang dần dần biến mất và có nhiều trường hợp chuyển chỗ làm đến những công ty có điều kiện tốt hơn. Hơn nữa không còn làm chỉ một công việc như trước đây nữa mà có thể tận dụng thời gian buổi tối hoặc cuối tuần để làm việc khác như một lính đánh thuê.

Bài viết liên quan  현충일(顯忠日) - 06월 06일, Ngày Thương binh liệt sỹ - 6/6

Những nghề nghiệp được thanh niên ưa thích cũng rất khác so với ngày trước. Trước đây nghề bác sĩ, giáo viên, luật sư v.v… rất được ưa chuộng nhưng ngày nay những nghề như nghệ sĩ, vận động viên thể thao, lập trình viên lại được yêu thích hơn. Hơn nữa còn xuất hiện cả những nghề mà trước đây chưa từng có ở Hàn Quốc ví dụ như chuyên gia về rượu, nhà trị liệu cây cối, nhà trị liệu liên quan tới trò chơi của trẻ em v. v..

 
 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here