V+ 다 보면 V/A+ 을/ㄹ 수도 있다

0
1496

우리 아이도 홈스쿨링(home-schooling)시킬까?
Cho con chúng ta học tại nhà nhé?
학교에 보내는 대신에 부모가 집에서 아이를 가르치는 거 말이야?
Ý anh bảo là bố mẹ dạy con ở nhà thay vì gửi đến trường học hả?
응, 획일적인 교육에서 벗어나서 아이의 특성에 맞게 직접 가르칠 수 있어서 좋을 것 같아.
Ừ, có vẻ sẽ tốt hơn nếu thoát khỏi trường học mang tính đồng nhất và có thể dạy trực tiếp đúng với đặc tính của trẻ.
난 우리가 교육 전문가가 아니어서 학습 효과가 떨어질 것 같은데.
Chúng ta không phải là nhà chuyên môn giáo dục nên hiệu quả học tập có vẻ thấp đấy.
좀 천천히 배우더라도 스스로 사고하고 학습할 수 있는 능력을 기를 수 있을 거야.
Dù là học từ từ thì cũng có thể nuôi dưỡng năng lực tự tư duy và học tập.
그렇지만 혼자만 있다 보면 단체 생활하기가 어려워질 수도 있어. 또래들과 어울리는 법도 배워야지.
Nhưng nếu chỉ có một mình thì trẻ cũng có thể gặp khó khăn trong sinh hoạt tập thể. Trẻ cũng phải học cách hòa hợp với các bạn cùng trang lứa nữa chứ.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + 다고요

V+ 다 보면 V/A+ 을/ㄹ 수도 있다
Được gắn vào thân động từ hành động dùng khi nếu tiếp tục hành động nào đó thì xuất hiện sự thật mới mang tính kết quả hoặc trạng thái có khả năng biến hóa. Là biểu hiện được kết hợp giữa sự tiến triển ‘-다(가) 보면’ và ‘-을/ㄹ 수도 있다’ dùng khi nói về tính khả năng.

익숙하지 않은 음식도 날마다 먹다 보면 적응이 될 수도 있어요.
Nếu mỗi ngày cứ ăn món dù không quen thuộc thì cũng có thể trở nên thích nghi.

유학 생활을 하다가 보면 고향 음식이 그리워질 수도 있어요.
Nếu cứ tiếp tục cuộc sống du học thì cũng có thể sẽ nhớ món ăn quê hương.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ+ 더라고요

첫인상은 좀 안 좋아도 여러 번 만나다 보면 그 사람의 좋은 점을 알게 될 수도 있어.
Dù ấn tượng ban đầu không tốt nhưng nếu cứ gặp vài lần thì cũng có thể biết được điểm tốt của người đó.

Từ vựng
있잖아. cái đó là… (là tình huống bắt đầu với 있잖아 khi bạn muốn đề cập đến cái gì đó. Là lời nói để dẫn nhập chủ đề.
획일적 tính đồng nhất
벗어나다 thoát khỏi
특성 đặc tính
사고 tư duy
또래 đồng trang lứa

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here