N도 V/A+ 거니와

0
69

요즘 주식 투자하는 사람들이 정말 많더라고요.
Dạo này người đầu tư cổ phần nhiều thật đấy.
은행 금리거니와 부동산 가격은 너무 비싸서 주식 투자로 몰리는 것 같아요.
Lãi suất ngân hàng thấp mà còn giá bất động sản rất cao nên hình như người ta dồn vào đầu tư cổ phần.
제 친구는 1년 치 연봉으로 모두 주식을 샀대요. 폭락이라도 하면 어떻게 하려고….
Bạn tôi nói đã mua cổ phiếu bằng tất cả tiền lương giá trị 1 năm. Nếu suy giảm mạnh thì sẽ làm sao…
그렇게 되면 큰 손해를 볼 수도 있지만 요즘은 주가가 상승하고 있어서 괜찮을 것 같아요.
Nếu bị như thế cũng có thể thấy thiệt hại nhưng dạo này giá cổ phiếu đang tăng lên nên hình như không sao.
그럼, 저도 해 볼까요? 월급만으로 언제 돈을 모아요?
Nếu vậy, hay tôi cũng thử nhỉ? Chỉ với tiền lương thì khi nào mới dồn tiền được?
주식으로 돈을 벌 수도 있어요. 하지만 신중하게 생각하고 결정하세요.
Cũng có thể kiếm tiền bằng cổ phần. Nhưng hãy suy nghĩ và quyết định một cách thận trọng.

N도 V/A+ 거니와
Được gắn vào thân tính từ hoặc động từ hành động dùng khi người nói thừa nhận nội dung ở vế trước là đương nhiên và thêm nội dung ở vế sau vào.

리에 씨는 공부 잘하거니와 마음도 착해요.
Lie không những học giỏi mà hiền lành nữa.

시험 끝났거니와 축제기간이어서 도서관에 학생들이 없어요.
Kỳ thi đã kết thúc mà còn là thời gian lễ hội nữa nên ở thư viện không có học sinh nào.

제 동생은 성격거니와 얼굴도 잘생겨서 인기가 많아요.
Em tôi tính cách tốt mà còn gương mặt đẹp trai nữa nên rất được ưa thích.

Từ vựng
주식 cổ phần
투자 sự đầu tư
금리 lãi suất
몰리다 bị dồn
폭락 sự suy giảm mạnh
손해를 보다 thấy thiệt hại
주가 giá cổ phiếu
상승 sự tăng lên
신중하다 thận trọng

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

  • Du học Hàn Quốc trọn gói chỉ từ 180 t.r.iệu. Bao gồm: Một năm học phí, 6 tháng KTX, vé máy bay, phí dịch vụ, khoá học tiếng Hàn v.v…
  • Du học nghề tại Nhật Bản (Học 1 năm, làm 5 năm, l.ương 40t.r~50t.r/tháng)

TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here