Biểu hiện -는다고도/ㄴ다고도/다고도 할 수 있다

0
3865

-는다고도/ㄴ다고도/다고도 할 수 있다
Được gắn vào thân tính từ hay động từ hành động dùng chỉ ra một cách khéo léo khi có sự phán đoán hay thông tin khác với thông tin đã xuất hiện trước đó.

핸드폰은 의사소통에 꼭 필요한 도구지만 지나친 사용은 타인과의 의사소통에 단절을 가져온다고도 할 수 있어요.
Điện thoại di động là công cụ nhất định cần thiết trong giao tiếp, tuy nhiên việc sử dụng quá mức có thể coi là đem lại sự gián đoạn trong giao tiếp với người khác.

출산율이 낮은 이유는 양육비가 높기 때문이기도 하지만 출산 후 복직하기 어려운 직장 문화에서 기인한다고도 할 수 있습니다.
Lý do tỷ lệ sinh thấp do chi phí nuôi dưỡng cao, tuy nhiên cũng có thể nói rằng khởi nguồn từ văn hóa nơi làm việc khó phục hồi sau khi sinh.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + (으)로써, Động từ + (으)ㅁ으로써

가까운 사이에서 너무 지나치게 예절을 지키는 것은 거리감을 준다고도 할 수 있어요.
Việc giữ phép tắc quá mức trong mối quan hệ gần gũi có thể coi là mang lại cảm giác xa lạ.

유명한 운동화 회사가 인건비가 저렴한 외국 공장을 철수하고 있대.
Nghe nói là công ty giày thể thao nổi tiếng đang thu hồi nhà máy ở nước ngoài, nơi mà phí công nhân rẻ.
운동화는 대량 생산이 필요한 분야니까 보통은 인건비가 저렴한 곳에 공장이 있어야 하지 않아?
Bởi vì giày thể thao là lĩnh vực cần sản xuất lượng lớn nên thường không phải là phải có nhà máy ở nơi có phí công nhân rẻ sao?
그런데 요즘 고급 운동화는 개인별 맞춤형 디자인으로 만들어지기 때문에 대량 생산 공장이 필요없대.
Nhưng mà nghe nói là vì dạo này giày thể thao cao cấp được tạo ra bằng thiết kế tùy chỉnh với từng cá nhân nên không cần nhà máy sản xuất lượng lớn.
생산 단가를 생각하지 않고 제품별로 소량을 만들어 값비싸게 판매한다는 말이지?
Ý là tạo ra lượng nhỏ từng loại sản phẩm và bán giá đắt mà không nghĩ đến đơn giá sản xuất à?
그렇지, 이제 산업이 값싼 노동력에 의존하는 시대는 지났다고도 할 수 있어.
Vâng, ngành công nghiệp hiện tại có thể coi là đã qua thời kì lệ thuộc vào sức lao động giá rẻ.
그럼, 나처럼 아이디어가 많은 사람이 돈을 버는 시대가 왔다고도 할 수 있겠네.
Nếu vậy, có thể nói rằng thời kì kiếm tiền của những người có nhiều ý tưởng như tôi đã đến nhỉ.

Bài viết liên quan  N만 V/A+지

Từ vựng
인건비 phí nhân công
철수 sự thu hồi
개인별 từng cá nhân
맞춤 sự phù hợp

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here