Biểu hiện 는데/은데/ㄴ데 좀 … 어/아/여 줄래요?

0
1152

V/A+ 는데/은데/ㄴ데 좀 V+ 어/아/여 줄래요?
Dùng khi vừa giải thích tình huống vừa hỏi xem có suy nghĩ thực hiện hành vi nào đó giúp cho người nói hay ngôi thứ 3 hay không. Ở vế trước thường được dùng phù hợp với lời nói như ‘죄송한데, 미안한데’.

Với ‘-는데/은데/ㄴ데’: sau thân ‘있다’, ‘없다’, động từ hành động dùng ‘-는데’, sau thân tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄴ데’, ngoài ra sau thân tính từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-은데’.

Với ‘-어/아/여 줄래요?’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng ‘ㅏ,ㅗ’ thì dùng ‘-아 줄래요?’, ngoài ra các nguyên âm khác (ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅣ) thì dùng ‘-어 줄래요?’, nếu là ‘하-‘ thì dùng ‘-여(해) 줄래요?’.

Bài viết liên quan  Động/Tính từ+ 는대도/ㄴ대도/대도

날씨가 쌀쌀한데 창문 아 줄래요?
Thời tiết hơi se lạnh cậu đóng cửa sổ giúp mình nhé?

볼펜이 없는데 좀 빌려 줄래?
Tớ không có bút mực cậu cho tớ mượn được không?

죄송한데 사진 한 장만 어 주실래요?
Tôi xin lỗi nhưng mà bạn có thể chụp giúp tôi chỉ một bức ảnh được không?

너 내일 인턴 사원 면접이 있다고 했지?
Cậu đã bảo là ngày mai có phỏng vấn nhân viên thực tập đúng không?
응. 안 그래도 내일 면접 볼 때 뭐 입을지 생각 중이었어.
Ừ, dù không như vậy thì tớ đang suy nghĩ ngày mai khi phỏng vấn nên mặc cái gì đây.
취직하면 입는다고 새로 산 정장 있잖아. 그거 입으면 되지.
Chẳng phải có đồng phục cậu đã mua mới và nói là mặc khi xin việc sao. Mặc cái đó là được chứ sao.
그게 좋겠다. 근데 도대체 내 넥타이는 어디 있지?
Cái đó được nhỉ. Nhưng mà rốt cuộc cái cà vạt của tớ ở đâu chứ?
진짜 덜렁거리는 성격은 알아줘야 된다니까. 지난번에 세탁소에 맡겼잖아.
Thật là phải cho biết tính cách cẩu thả mới được nhỉ. Chẳng phải lần trước gửi ở tiệm giặt là sao.
맞다, 그럼 미안한데 네 넥타이 려 줄래?
Đúng rồi, nếu vậy thì tớ xin lỗi nhưng mà có thể cho tớ mượn cà vạt được không?
알겠어. 정장이 갈색이니까 파란색 계열 넥타이가 어울리겠다. 자, 이거 해.
Biết rồi. Vì đồng phục màu nâu nên cà vạt khối màu xanh chắc sẽ phù hợp. Chà, đeo cái này đi.
고마워, 깨끗하게 쓰고 돌려줄게.
Cám ơn nhé, tớ sẽ dùng thật sạch sẽ và trả lại.

Từ vựng
도대체 rốt cuộc
덜렁거리다 hấp tấp, cẩu thả
갈색 màu nâu
계열 khối, tổ chức

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here