Biểu hiện N이라서/라서 V/A+ 거든요

0
1603

N이라서/라서 V/A+ 거든요
Dùng khi người nói nghĩ rằng người nghe không biết thông tin mà bản thân nói và giải thích thông tin đó. Để nâng cao tính xác đáng của sự giải thích ở vế trước thì dùng cùng với lý do ‘이라서/라서’.

Với ‘이라서/라서’: nếu danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘이라서’, nếu kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ‘라서’. ‘-거든요’ được gắn vào thân động từ hành động hay tính từ để dùng.

사무실 공용 컴퓨터 바탕 화면에 있는 자료 폴더 삭제하지 마세요. 다음 주 회의에 필요한 거라서 따로 정리해 뒀거든요.
Đừng xóa bỏ thư mục tài liệu có ở màn hình nền máy tính dùng chung ở văn phòng nhé. Vì nó sẽ cần cho cuộc họp tuần sau nên tôi đã sắp xếp để sẵn riêng ra.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 는 대로 (1), Tính từ + (으)ㄴ 대로 (1) "như, cứ như, theo như.."

여기에 있는 메모지를 못 보셨나요? 잊어버리면 안 되는 약속이라서 제가 거기에 메모해 놓았거든요.
Cậu không nhìn thấy tờ ghi chú có ở đây à? Vì là cuộc hẹn nếu quên thì không được nên tớ đã ghi nhớ để sẵn ở đây.

이거 정말 중요한 물건이라서 절대 잃어버리면 안 되거든요. 잘 부탁드립니다.
Vì cái này là đồ vật rất quan trọng nên tuyệt đối không được mất. Nhờ cậu đấy.

안녕하세요? 아저씨. 이거 택배 기사님이 오시면 좀 전달해 주세요.
Xin chào? Chú ơi. Nếu chú giao hàng đến hãy chuyển cái này giúp cháu ạ.
택배 회사에 연락은 하셨어요?
Cháu đã liên hệ với công ty giao hàng chưa?
네. 오전 중에 물건 받으러 오신대요. 경비실에 맡겨 놓는다고도 했어요.
Rồi ạ. Nghe bảo là trong sáng nay sẽ đến nhận hàng hóa. Cháu đã nói rằng sẽ gửi ở phòng bảo vệ ạ.
알겠습니다. 여기 두고 가세요.
Chú biết rồi. Hãy để ở đây rồi đi.
그런데 제가 교환을 하는 거라서 새 물건을 받아야 하거든요. 그것도 부탁드립니다.
Nhưng mà vì cháu đổi hàng nên sẽ nhận hàng hóa mới ạ. Cũng nhờ chú nhận cái đó ạ.
아, 반품하고 교환 물품도 받아야 한다는 거죠?
À, ý là phải trả hàng và nhận đổi hàng đúng không?
네. 번거롭게 해 드려서 죄송해요.
Vâng, cháu xin lỗi vì gây phiền hà cho chú.
아니에요. 물건 보내고 택배 송장도 잘 챙겨 놓을게요.
Không có gì. Chú sẽ gửi hàng và lấy hóa đơn vận chuyển giao hàng.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 는 척하다, Tính từ + (으)ㄴ 척하다

Từ vựng
전달 sự chuyển đi, truyền đạt
물품 vật phẩm
송장 hóa đơn vận chuyển
삭제 sự xóa bỏ

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here