Biểu hiện V+ 은/ㄴ 만큼 V+ 어야/아야/여야 하다

0
1632

V+ 은/ㄴ 만큼 V+ 어야/아야/여야 하다
Dùng khi nói sự cần thiết của hành vi mang tính bổ sung ở vế sau với mức độ đồng đẳng với kết quả đã phát sinh ở vế trước.

Với ‘-은/ㄴ 만큼’: sau thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄴ 만큼’, ngoài ra sau thân động từ hành động kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-은 만큼’.

Với ‘-어야/아야/여야 하다’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng ‘ㅏ, ㅗ’ thì dùng ‘-아야 하다’, ngoài ra các nguyên âm khác (ㅓ, ㅜ, ㅡ, ㅣ) thì dùng ‘-어야 하다’, nếu là ‘하-‘ là dùng ‘-여(해) 하다’.

도서 반납 일자가 지났네요. 오늘 다른 책을 빌리시려면 앞에 빌린 책이 연체된 만큼 연체료를 부담하셔야 합니다.
Ngày trả sách đã vượt quá rồi đấy. Hôm nay nếu muốn mượn sách khác thì phải chịu tiền quá hạn ngang bằng với sách đã mượn trước đây bị quá hạn.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + (으)ㄴ들: Cứ cho là ... thì

오늘 한 시간 늦게 온 만큼 한 시간 더 일하고 가야 합니다.
Hôm nay sẽ phải làm thêm một giờ ngang bằng với một giờ đến trễ.

은 만큼 운동장에 가서 운동해야 합니다. 그래야 다이어트에 성공할 수 있어요.
Phải đi đến sân thể dục để vận động tương xứng như đã ăn. Phải làm thế thì ăn kiêng mới có thể thành công.

저기요. 교통 카드를 단말기에 댔는데도 나갈 수가 없어요.
Cô ơi. Tôi đã chạm thẻ giao thông vào máy đọc thẻ nhưng vẫn không xuất ra được ạ.
네. 승객이 어느 지하철역에서 탔는지 확인을 해야 하니까 먼저 카드를 주시겠어요?
Vâng. Vì phải xác nhận hành khách đã đi ga tàu điện ngầm nào nên trước hết hãy đưa thẻ cho tôi nhé?
교통 카드 잔액이 부족해서 하차 처리가 되지 않았어요.
Vì số tiền dư của thẻ giao thông thiếu nên đã không xử lý xuống tàu được ạ.
어, 지하철을 한번 탈 정도의 돈이 있는 줄 알았는데요.
Ơ, tôi nghĩ là có tiền ở mức đi tàu điện ngầm một lần được mà.
구간을 초과하셨어요. 초과한 만큼 요금을 더 내셔야 해요.
Đã vượt quá đoạn đường ạ. Phải trả thêm cước phí bằng mức vượt quá.
그렇군요. 그럼 역무원분께 현금으로 드리면 되나요?
Thì ra thế. Nếu vậy đưa tiền cho nhân viên nhà ga là được ạ?
저기 앞에 있는 요금 충전 정산기를 이용해서 요금을 정산하실 수 있어요.
Dùng máy thanh toán nộp cước phí có ở bên cạnh kia thì có thể thanh toán cước phí ạ.
네, 알려 주셔서 감사합니다.
Vâng, cám ơn vì đã cho tôi biết ạ.

Từ vựng
대다 chạm
잔액 tiền dư
하차 sự xuống (xe, tàu)
구간 đoạn đường
초과 sự vượt quá
역무원 nhân viên nhà ga
정산기 máy thanh toán
정산 sự thanh toán

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here