Biểu hiện V+ 을까/ㄹ까 하는데 어때요?

0
1160

V+ 을까/ㄹ까 하는데 어때요?
Dùng khi hỏi hoặc đề nghị đối phương điều gì đó trong trường hợp có suy nghĩ hay ý chí sẽ thực hiện hành động đó mặc dù đó không phải là điều chắc chắn.

Với ‘-을까/ㄹ까 하는데 어때요?’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄹ까 하는데 어때요?’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-을까 하는데 어때요?’.

이번 주말에 영화를 볼까 하는데 어때요?
Cuối tuần này đi xem phim thì thế nào?

내일 우리 과모임을 학교 앞 식당에서 할까 하는데 어때?
Ngày mai họp khoa chúng ta ở nhà hàng trước trường học thì thế nào?

아직 운전이 익숙하지 않아서 도로 연수를 받을까 하는데 어때요?
Vì vẫn chưa quen lái xe nên nhận đào tạo lái trên đường thì thế nào?

Bài viết liên quan  Động/Tính từ + 어야/아야/여야겠네요.

오늘 저녁에 치킨을 배달시켜 먹을까 하는데 어때?
Tối nay gọi giao gà rán về ăn thì thế nào?
좋아. 자주 배달시키는 곳이 있어?
Được đấy. Có nơi nào thường hay gọi giao hàng không?
아니, 난 그때그때마다 달라.
Không, tớ thì mỗi lúc một khác.
여기 이 앱(app)에서 오늘 치킨을 주문하면 2000원 할인해 준대.
Nghe nói đặt gà rán hôm nay ở ứng dụng này sẽ được giảm 2.000 won đó.
그건 쿠폰을 다운 받아야 하는 걸 거야. 혹시 다운로드 받았어?
Phiếu khuyến mãi như thế phải tải xuống. Liệu đã nhận tải xuống chưa?
이미 다 마감됐네. 4시에 선착순으로 쿠폰을 발급했어.
Đã bị hết hạn rồi nhỉ. Họ đã cấp phát phiếu khuyến mãi theo thứ tự đến trước lúc 4 giờ.
그럼 그냥 다른 걸 먹을까?
Nếu vậy thì cứ ăn cái khác nhé?
아니, 그래도 난 오늘 치킨을 먹기로 마음을 정했어.
Không, dù vậy tớ đã quyết tâm hôm nay sẽ ăn gà rán.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ/Tính từ + (으)ㄴ 나머지 "do quá...nên..."

Từ vựng
앱(app) ứng dụng (app)
Từ rút gọn của application. Đề cập đến chương trình ứng dụng đa dạng được phát triển cho sự tiện lợi của người sử dụng trong hệ thống điều hành như PC, tablet hay điện thoại thông minh.
쿠폰 phiếu khuyến mãi
선착순 theo thứ tự đến trước
마음을 정하다 quyết định

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Bài viết liên quan  V+는/ㄴ다거나 V+는/ㄴ다거나 하다, A+다거나 A+다거나 하다

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here