Biểu hiện 으면/면 N이/가 가능하다

0
3594

-으면/면 N이/가 가능하다
Dùng khi đưa ra điều kiện ở vế trước để tạo nên khả năng cho tình huống của vế sau.

Với ‘-으면/면’: nếu thân động từ hành động hay tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-면’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-으면’.

Với ‘이/가 가능하다’: sau danh từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘이 가능하다’, sau danh từ kết thúc bằng nguyên âm thì dùng ‘가 가능하다’.

시설 보수가 끝나 놀이공원 재개장이 가능합니다.
Nếu tu sửa thiết bị kết thúc thì có khả năng mở cửa trở lại công viên trò chơi.

오늘 검사 결과가 나오 수술이 가능해요.
Nếu hôm nay có kết quả kiểm tra thì có khả năng phẫu thuật.

Bài viết liên quan  Động từ+ 고도 남다

서류가 충족되 비자 발급이 가능합니다.
Nếu hồ sơ được làm thỏa mãn thì có khả năng cấp phát visa.

에어컨 방문 청소를 예약하려고 하는데요.
Tôi muốn đặt hẹn đến lau chùi điều hòa ạ.
에어컨에 어떤 문제가 있습니까?
Có vấn đề gì ở điều hòa vậy ạ?
에어컨에서 쾨쾨한 냄새가 나서 필터 청소를 좀 하려고 해요.
Có mùi mốc từ điều hòa ra nên tôi định cho lau chùi thiết bị lọc ạ.
예약이 많이 밀려서 열흘 후에나 방문할 수 있을 텐데 괜찮으세요?
Vì có nhiều lịch hẹn dồn lại nên chắc là 10 ngày sau có thể viếng thăm, không sao chứ ạ?
네, 괜찮아요. 비용은 어떻게 돼요?
Vâng, không sao. Chi phí thế nào ạ?
스탠드형은 10만원이고 벽걸이형은 8만원이에요.
Loại đứng là 100.000 won và loại treo tường là 80.000 won ạ.
혹시 필터를 교체해 주시기도 하나요?
Liệu có thay thế giúp tôi thiết bị lọc không?
네, 비용을 추가하시 새것으로 교체가 가능합니다.
Vâng, nếu thêm chi phí thì có khả năng thay thế bằng cái mới ạ.

Từ vựng
쾨쾨하다 mùi mốc
필터 thiết bị lọc
스탠드형(stand형) loại đứng
Loại hình sản phẩm như tủ lạnh hay điều hòa mà sử dụng với hình thái dựng đứng
벽걸이형 loại treo tường
교체 sự thay thế

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here