Biểu hiện 과연 V/A+ 을까요/ㄹ까요?

0
2847

과연 V/A+ 을까요/ㄹ까요?
Dùng biểu hiện sự nghi vần và nghi ngờ tính khả năng đó về hành động hay sự thật nào đó.

Nếu thân động từ hành động hay tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄹ까요?’, ngoài ra kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-을까요?’.

그 정도 실력으로 그 사람이 과연 시험에 합격할 수 있을까요?
Với năng lực mức độ đó người đó thực sự có thể đậu kỳ thi ư?

과연 이 사건의 범인이 잡힐까요?
Tội phạm của sự việc đó quả thật là bị bắt ư?

우주의 비밀을 완벽히 알아낸다는 것이 과연 가능할까?
Việc tìm ra một cách hoàn toàn bí mật của vũ trụ quả nhiên là có khả năng ư?

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + 이며

그거 요즘 많이 광고하는 건강 보조제네요. 사시려고요?
Cái đó là thuốc bổ sức khỏe mà dạo này quảng cáo nhiều nhỉ. Cô định mua hả?
네, 한번 먹어 볼까 생각 중이었어요.
Vâng, tôi đang nghĩ sẽ thử uống một lần.
과연 효과가 있을까요? 저는 에스앤에스(SNS)에서 광고하는 건 별로 믿음이 안 가던데.
Có hiệu quả thực sự ư? Tôi hầu như không có niềm tin vào quảng cáo ở mạng xã hội.
에스앤에스(SNS)에서 하도 광고를 해서 호기심이 생기더라고요.
Quảng cáo quá mức ở mạng xã hội cũng nảy sinh tính hiếu kỳ đó.
그런 건강 보조제는 잘못 먹으면 건강을 해칠 수도 있어요.
Nếu uống sai thuốc bổ sức khỏe như thế cũng có thể làm hại sức khỏe.
그렇겠지요? 사실 부작용도 조금 걱정되기는 해요.
Sẽ như thế đúng không? Thật ra tôi cũng hơi lo lắng về tác dụng phụ.
아무래도 병원에서 의사와 상의하고 처방을 받는 게 좋을 것 같아요.
Dù sao đi nữa thì hội ý với bác sĩ ở bệnh viện và nhận đơn có vẻ tốt hơn.
알겠어요. 역시 이건 사지 말아야겠어요.
Tôi biết rồi. Đúng là không nên mua cái này.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] V/A + 기 마련이다 "chắc chắn là..., đương nhiên/tất nhiên/dĩ nhiên là..."

Từ vựng
믿음이 가다 có niềm tin
하도 quá mức
호기심 tính hiếu kỳ
상의 sự hội ý

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here