Biểu hiện 는/은/ㄴ 줄 알고 … -었다/았다/였다

0
1772

V/A+ 는/은/ㄴ 줄 알고 V+ 었다/았다/였다
Dùng khi người nói không biết sự thật nào đó và biết đã hành động sai. Ở vế trước sự thật không sai, ở vế sau hành động theo điều đó sẽ đến.

Với ‘-는/은/ㄴ 줄 알고’: sau thân của ‘있다’, ‘없다’, động từ hành động dùng ‘-는 줄 알고’, thân tính từ có phụ âm cuối dùng ‘-은 줄 알고’, thân tính từ không có phụ âm cuối dùng ‘-ㄴ 줄 알고’.

Với ‘-었다/았다/였다’: thân động từ hành động kết thúc bằng ‘ㅏ,ㅗ’ thì dùng ‘-았다’, ngoài ra các nguyên âm khác (ㅓ,ㅜ,ㅡ,ㅣ) thì dùng ‘-었다’, nếu là ‘하-‘ thì dùng ‘-였다(했다)’.

가: 오늘 저녁에 뭐 먹으러 가지? 횟집에 갈까?
Đi ăn gì vào bữa tối nay nhỉ? Đi quán cá sống nha?
나: 횟집? 난 네가 회를 싫어하는 줄 알고 고깃집을 예약해 뒀는데?
Quán cá sống hả? Tớ tưởng cậu ghét cá sống và đã đặt trước nhà hàng thịt rồi chứ?

Bài viết liên quan  Động/Tính từ+ 는/은/ㄴ 면이 있다

벌써 나갈 시간이 됐다고요? 전 아직 시간이 많은 줄 알고 늦장을 부렸는데….
Mới đó mà đã đến lúc phải đi ra ngoài rồi à? Tớ tưởng vẫn còn nhiều thời gian và đã thao tác lề mề chứ…

읽기 시험은 오늘인데 저는 내일인 줄 알고 공부를 안 했어요.
Buổi thi đọc là hôm nay nhưng mà tớ tưởng là ngày mai và đã không học bài.

저…. 실례지만 혹시 자리가 여기 맞으세요?
Ờ… Xin lỗi nhưng mà đây có đúng là chỗ ngồi của anh không?
네, 여기가 제 자리 맞는데요. 왜 그러세요?
Sao ạ, đây đúng là chỗ của tôi mà. Tại sao vậy ạ?
어…. 이 자리는 제 자리인 것 같은데요.
Ơ…Hình như chỗ này là chỗ của tôi mà.
혹시 몇 번 자리로 예매하셨어요?
Không biết là anh đã đặt mua chỗ số mấy ạ?
잠깐만 기다려 보세요. 티켓 한번 확인해 볼게요.
Hãy đợi một lát ạ. Tôi sẽ kiểm tra vé một lần nữa.
E열 11번인데요. 여기가 E열 아니에요?
Là số 11 hàng E đấy. Đây không phải hàng E hả?
이 자리는 F열이에요. E열은 이 앞줄이에요.
Chỗ ngồi này là hàng F ạ. Hàng E là hàng trước này.
죄송합니다. 저는 여기가 E열인 줄 알고았어요.
Xin lỗi cô. Tôi tưởng đây là hàng E và đã ngồi ạ.

Từ vựng
(자리) 열 hàng (chỗ ngồi)
앞줄 hàng trước
고깃집 nhà hàng thịt
횟집 quán cá sống
늦장을 부리다 thao tác lề mề

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here