Biểu hiện 으면/면 … -는다고/ㄴ다고/다고 말을 했어야지요.

0
1729

-으면/면 … -는다고/ㄴ다고/다고 말을 했어야지요.
Dùng thể hiện sự tiệc nuối hoặc khiển trách về điều mà đối phương không nói sự thật nào đó. Bằng cách dùng lặp lại 2 lần động từ để nhấn mạnh cảm xúc của người nói.

Với ‘-으면/면’: nếu thân động từ hành động hay tính từ kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-면’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-으면’.

Với ‘-는다고/ㄴ다고/다고’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-는다고’, nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-ㄴ다고’, sau thân tính từ thì dùng ‘-다고’.

오늘 회의가 있으면다고 말을 했어야지요. 회의가 없는 줄 알고 자료 준비를 안 했는데.
Nếu hôm nay có cuộc họp thì phải nói có họp chứ. Tôi cứ tưởng không có cuộc họp nên đã không chuẩn bị tài liệu.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Tính từ + (으)ㄴ가요?, Động từ + 나요?

밥을 먹고 오 먹고 온다고 말을 했어야지. 음식을 괜히 많이 준비했네.
Nếu ăn cơm rồi đến thì phải nói ăn cơm rồi sẽ đến chứ. Tôi đã chuẩn bị nhiều món một cách vô ích nhỉ.

머리가 아프 아프다고 엄마한테 말을 했어야지. 왜 얘기를 안 했어?
Nếu đau đầu thì phải nói với mẹ rằng đau chứ. Tại sao lại không nói hả?

여보세요? 왜 전화를 이제 받아?
Alo? Sao bây giờ cậu mới nhận điện thoại thế?
교수님이랑 면담하는 중이어서 핸드폰을 무음으로 해 놨었어.
Vì đang trao đổi với giáo sư nên tớ đã để điện thoại ở chế độ im lặng.
내가 전화를 몇 번이나 했는지 알아?
Có biết tớ đã gọi bao nhiêu lần không?
맞다, 우리 5시에 만나기로 했는데 벌써 30분이나 지났구나. 얼른 갈게.
Đúng rồi, chúng ta đã quyết định gặp nhau lúc 5 giờ mà, mới đó đã trôi qua 30 phút rồi à. Tớ sẽ đi nhanh đây.
으면는다고 말을 했어야지. 지금까지 기다렸잖아.
Nếu trễ thì phải nói rằng trễ chứ. Chẳng phải tớ đã đợi đến bây giờ sao.
연락 못 해서 미안해. 교수님 말씀을 도중에 끊을 수가 없었어.
Xin lỗi vì đã không thể liên lạc. Tớ đã không thể ngắt lời của giáo sư giữa chừng được.
사과하는 뜻에서 이따가 커피는 내가 살게.
Lát nữa tớ sẽ mua cà phê với ý xin lỗi nhé.

Từ vựng
무음 im lặng
도중 giữa chừng
겨우 chỉ
때우다 ăn tạm
괜히 một cách vô ích

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here