Biểu hiện 는다/ㄴ다 … 는다/ㄴ다 하는 게

0
5308

V+ 는다/ㄴ다 V+ 는다/ㄴ다 하는 게
Được gắn vào thân động từ hành động dùng thể hiện việc tiếp tục mang ý định sẽ làm việc nào đó mặc dù thực tế hành động đó không thể làm.

Nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘–ㄴ다 -ㄴ다 하는 게’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘–는다 -는다 하는 게’.

선물 받은 책을 읽는다는다 하는 게 바빠서 아직 못 읽었어요.
Tôi có ý định đọc cuốn sách mà đã được nhận làm quà nhưng vì bận quá nên vẫn chưa đọc được.

부모님께 전화를 린다 린다 하는 게 아직도 못 드렸어.
Tôi có ý định gọi điện thoại cho bố mẹ nhưng vẫn chưa thể gọi được.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Danh từ + 만 못하다 "không bằng..."

방 정리를 한다 한다 하는 게 시간이 없어서 아직 못 했어요.
Tôi có ý định dọn dẹp phòng nhưng vì không có thời gian nên vẫn chưa thể làm được.

웨이 씨, 이번에 운전면허를 따셨다면서요? 축하해요.
Wei à, nghe nói lần này cậu đã lấy được giấy phép lái xe hả? Chúc mừng nhé.
고마워요. 불합격할까 봐 걱정했는데 다행히 합격했어요.
Cám ơn nhé. Tớ đã lo lắng e rằng thi không đậu nhưng mà may mắn đã đậu.
첫 단계인 학과시험이 어렵다고 하던데 어땠어요?
Nghe bảo bước đầu tiên là sát hạch khóa học khó lắm, nó như thế nào vậy?
어렵기는 하지만 중국어로 볼 수 있어서 그나마 다행이었어요.
Dù khó nhưng mà có thể thi bằng tiếng Trung nên dù sao thì cũng đã may mắn.
와! 중국어 서비스도 해 줘요?
Oa, cũng cung cấp dịch vụ tiếng Trung nữa hả?
네, 중국어는 물론 베트남어로도 볼 수 있으니까 흐엉 씨도 한번 응시해 보세요.
Vâng, tiếng Trung là đương nhiên mà cũng có thể thi bằng tiếng Việt nữa nên Hương thử dự thi một lần xem.
저는 시험을 본다 본다 하는 게 바빠서 못 봤어요. 신분증만 가지고 가면 돼요?
Tớ có ý định thi mà vì bận nên đã không thể thi. Chỉ cần mang theo giấy chứng minh là được hả?
6개월 이내에 찍은 여권 사진도 세 장 필요하니까 꼭 가지고 가세요.
Vì cũng cần cả 3 tấm ảnh hộ chiếu đã chụp trong vòng 6 tháng nên nhất định hãy mang đi theo nhé.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ +는데 는/ㄴ다고요? Tính từ + (으)ㄴ데 다고요?

Từ vựng:
불합격 sự thi không đỗ
(운전면허) 학과시험 sát hạch khóa học (giấy phép lái xe)
그나마 dù sao thì cũng
응시 sự dự thi

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here