Biểu hiện 는 대로 … 을게요/ㄹ게요.

0
2236

V+ 는 대로 V+ 을게요/ㄹ게요.
Dùng khi người nói hứa hẹn hay biểu hiện ý chí của bản thân rằng sẽ thực hiện hành động nào đó tiếp theo ngay khi tình huống hay việc nào đó kết thúc. ‘-는 대로’ được gắn vào thân động từ hành động để dùng.

Với ‘-을게요/ㄹ게요’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄹ게요’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘–을게요’.

노트북 수리가 완료되는 대로 문자 메시지를 보내 드릴게요.
Tớ sẽ gửi tin nhắn văn bản ngay sau khi việc sữa máy tính được hoàn thành.

유양 씨를 찾는 대로 네가 기다리고 있다고 말할게.
Tớ sẽ nói rằng cậu đang đợi ngay sau khi tìm thấy Yu Yang.

Bài viết liên quan  N(이)야말로 N(이)라고 할 수 있다

사람들이 도착하는 대로 회의를 시작할게요.
Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay sau khi mọi người đến.

아저씨, 세탁물을 맡기려고 하는데요.
Chú ơi, cháu muốn gửi đồ giặt ạ.
니트 하나 하고 셔츠 하나, 모두 두 벌 맞지요?
Một cái áo len và một cái áo sơ mi, tất cả là hai cái đúng không?
네, 니트는 드라이클리닝을 해 주시고, 셔츠는 얼룩을 지워 주세요.
Vâng, hãy giặt khô áo len và tẩy vết bẩn áo sơ mi giúp cháu ạ.
이건 어쩌다가 생긴 얼룩이에요?
Cái này làm sao đó mà vết bẩn xuất hiện vậy?
과일을 먹다가 좀 흘렸는데 시간이 지나니까 얼룩이 안 지워져요.
Cháu ăn trái cây rồi bị vương vãi chút và do thời gian trôi đi nên vết bẩn không bị xóa ạ.
과일 얼룩은 바로 지우지 않으면 잘 안 빠지기는 해요.
Vết bẩn trái cây nếu không tẩy ngay thì không tẩy được hoàn toàn.
좀 급한데 언제까지 가능해요?
Cháu hơi gấp ạ, vậy đến khi nào thì có khả năng xong ạ.
세탁이 끝나는 대로 바로 연락을 드릴게요.
Chú sẽ liên lạc ngay sau khi giặt xong.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 아/어 가지고 "rồi/ nên"

Từ vựng:
니트 áo len
셔츠 áo sơ mi
드라이클리닝 giặt khô
(얼룩이) 빠지다 tẩy vết bẩn

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here