Biểu hiện 는다고/ㄴ다고/다고 하니까 … 을게요/ㄹ게요.

0
3171

V/A+ 는다고/ㄴ다고/다고 하니까 V+ 을게요/ㄹ게요.
Dùng khi hứa hẹn hoặc thể hiện ý chí của bản thân rằng người nói sẽ thực hiện hành động nào đó với lý do đưa lời nói đã nghe từ người khác vào.

Với ‘-는다고/ㄴ다고/다고 하니까’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄴ다고 하니까’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-는다고 하니까’, sau thân tính từ dùng ‘-다고 하니까’.

Với ‘-을게요/ㄹ게요’: nếu thân động từ hành động kết thúc bằng nguyên âm hay ‘ㄹ’ thì dùng ‘-ㄹ게요’, ngoài ra nếu kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘–을게요’.

유양 씨가 다리가 아파서 못 한다고 하니까 제가 대신 할게요.
Yu Yang bảo rằng không thể làm vì bị đau chân nên tôi sẽ làm thay.

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 어/아 대다

회의가 조금 있으면 끝난다고 하니까 끝나자마자 빨리 갈게요.
Nghe bảo cuộc họp thêm chút nữa sẽ kết thúc nên tôi sẽ đi ngay sau khi kết thúc.

준수 씨는 요즘 바쁘다고 하니까 전화 대신 이메일을 보낼게요.
Jun Su bảo rằng dạo này bận nên tôi sẽ gửi email thay vì gọi điện.

이번 주말에 같이 스키장에 갈래?
Cuối tuần này cùng đi sân trượt tuyết nhé?
난 좋아. 근데 스키장 입장료가 비싸지는 않아?
Tớ thích. Nhưng mà phí vào cửa sân trượt tuyết không đắt sao?
그래도 할인되는 신용카드가 꽤 많아. 학생증도 있으면 할인이 돼.
Dù vậy thẻ tín dụng được giảm giá khá nhiều. Nếu có thẻ học sinh cũng được giảm.
학생은 얼마나 할인돼?
Học sinh được giảm giá bao nhiêu vậy?
학생은 10퍼센트 할인되고 신용카드 중에는 50퍼센트 할인되는 제휴 카드도 있어.
Học sinh được giảm 10% và trong số thẻ tín dụng cũng có thẻ liên kết được giảm 50%.
신용카드가 정말 할인율이 높구나. 난 그런 카드가 하나도 없는데.
Thẻ tín dụng tỷ lệ giảm giá thực sự cao đấy. Tớ không có dù là một thẻ như vậy.
내 카드는 동반 2인까지 40퍼센트 할인해 준다고 하니까 내 카드로 결제할게.
Nghe bảo là thẻ của tớ được giảm 40% cho 2 người đi cùng nên sẽ thanh toán bằng thẻ của tớ nhé.
고마워, 그럼 그날 밥은 내가 살게.
Cám ơn nhé, nếu vậy ngày đó tớ sẽ mua cơm.

Từ vựng:
스키장 sân trượt tuyết
입장료 phí vào cửa
할인율 tỷ lệ giảm giá
제휴 sự liên kết

– Tổng hợp 170 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK I: Bấm vào đây
– Tổng hợp 420 ngữ pháp tiếng Hàn TOPIK II: Bấm vào đây
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú

Nguồn: Trường Đại học Yonsei, Trung tâm tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here