남북간 화해 협력의 시작, 판문점 선언 – Khởi đầu của sự hợp tác hòa giải liên Triều, Tuyên bố Bàn Môn Điếm

0
206

한국은 한반도를 둘러싼 긴장 상황을 해소하고 평화의 길을 열기 위해 꾸준히 노력해왔다. Hàn Quốc đã không ngừng nỗ lực để giải quyết tình hình căng thẳng và mở ra con đường hòa bình trên Bán đảo Hàn.

그 결과, 2007년 이후 11년 만인 2018년에 남북정상회담을 재개하여 남북관계의 획기적 발전과 한반도의 항구적 평화체제 정착을 위한 발판을 마련하였다. Theo đó, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức vào năm 2018 tròn 11 năm kể từ sau năm 2007 nhằm xây dựng được chế độ hòa bình trên Bán đảo Hàn và sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ liên Triều.

남북 간 화해 협력의 시작, ‘판문점 선언’ ‘Tuyên bố Bàn Môn Điếm’, khởi đầu của sự hợp tác hòa giải liên Triều
2018년 4월 27일, 남북정상회담은 분단 이후 북한 최고 지도자의 첫 남측 지역 방문이자, 분단의 상징인 판문점 남측지역 ‘평화의 집’에서 열린 회담으로 세계의 이목을 집중시켰다. 문재인 대통령과 김정은 국무위원장은 ‘완전한 비핵화’가 명시된 ‘한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언’을 함께 발표하며, 남북관계의 획기적 발전과 한반도의 항구적 평화체제 정착을 위한 발판을 마련하였다.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại ‘Nhà Hòa Bình’ nằm ở khu vực phía Nam của Bàn Môn Điếm – biểu tượng của sự chia rẽ, đã thu hút sự chú ý trên thế giới khi nhà lãnh đạo cao nhất của Bắc Triều Tiên đã lần đầu đặt chân lên đất Hàn Quốc kể từ sau khi hai miền bị chia rẽ. Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã công bố “Tuyên bố Bàn Môn Điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Triều Tiên” ghi rõ “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” và chuẩn bị nền tảng cho bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Nam Bắc, thiết lập thể chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên.

판문점 도보 다리 위를 산책하는 문재인 대통령과 김정은 국무위원장, Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong Un đang đi dạo trên cây cầu đi bộ cạnh làng Bàn Môn Điếm.

‘판문점 선언’의 주요 합의사항은 다음과 같다. Các thỏa thuận chính của “Tuyên bố Bàn Môn Điếm” như sau:

‘완전한 비핵화와 핵 없는 한반도 실현 확인, 2018년 내 종전 선언과 항구적 평화체제 구축을 위한 다자회담 추진, 문재인 대통령의 2018년 가을 평양 방문 및 회담 정례화, 남북공동연락사무소 개성지역 설치 및 쌍방 당국자 상주, 모든 적대행위 중지 및 비무장지대의 평화지대화, 8.15 이산가족 상봉과 각계 교류 활성화, 동해선·경의선 철도와 도로 연결’이다.

“△Xác nhận phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hiện thực hóa bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm 2018 và thúc đẩy các cuộc đàm phán đa phương nhằm xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn. △Chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng vào mùa thu năm 2018 và định kỳ hóa các cuộc hội đàm. △Xây dựng văn phòng liên lạc chung Nam – Bắc ở khu vực Gaeseong và bố trí người phụ trách thường trú của cả hai bên. △Dừng tất cả các hành động thù địch và hòa bình hóa khu vực phi quân sự. △Đoàn tụ các gia đình ly tán vào ngày 15 tháng 8 và thúc đẩy trao đổi trong mọi lĩnh vực. △Kết nối đường sắt và đường bộ giữa tuyến đường biển Đông và tuyến đường Gyeongui”.

추가 합의된 북한 북부 핵실험장 폐쇄 대외 공개와 남북 표준시 통일은 2018년 5월에 이행됐다. Thỏa thuận tiếp theo về việc công bố công khai việc đóng cửa bãi thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên và thống nhất giờ chuẩn Nam Bắc đã được thực hiện vào tháng 5 năm 2018.

‘판문점 선언’의 가장 중요한 내용은 북한의 강력한 비핵화 의지를 천명한 것으로 발표 직후 외신들의 반응 또한 매우 뜨거웠다. “64년간의 적대행위를 중지하고 올해 공식적인 종전이 선언될 것”(CNN), “남북이 군사적 긴장을 완화하고 한반도의 완전한 비핵화를 실현하게 됐다”(CCTV) 등 일제히 주요 뉴스로 다루며 새로운 시대의 도래를 알렸다.

Nội dung quan trọng nhất của “Tuyên bố Bàn Môn Điếm” là tuyên bố ý chí phi hạt nhân hóa mạnh mẽ của Triều Tiên, phản ứng của các phương tiện truyền thông nước ngoài cũng rất nồng nhiệt ngay sau tuyên bố này. Các đài truyền hình lớn trên thế giới đều đồng loạt đưa tin về sự xuất hiện của một kỷ nguyên mới: “Việc ngừng các hoạt động thù địch sau 64 năm và tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay” (Đài CNN), “Nam – Bắc Hàn đã giảm bớt căng thẳng quân sự và thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên” (Đài CCTV).

2018년 5월 26일 판문점 북측지역 ‘통일각’에서 남북정상회담이 다시 한번 개최되었다. 이 회담에서는 ‘판문점 선언’의 이행과 북미정상회담의 성공적 개최를 위한 협력 방안을 모색하고, 긴급한 필요가 있을 경우 남·북 측을 번갈아 오가며 실무적인 회담을 수시로 진행할 수 있음을 확인하였다.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều được tổ chức một lần nữa vào ngày 26 tháng 5 năm 2018 tại toà nhà Tongilgak ở khu vực phía Bắc Bàn Môn Điếm. Trong cuộc hội đàm này, hai bên đã tìm kiếm phương án hợp tác để thực hiện “Tuyên bố Bàn Môn Điếm” và để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên – Hoa Kỳ. Trong trường hợp khẩn cấp, hai bên đã xác nhận rằng có thể tiến hành các cuộc hội đàm thực tế thay phiên nhau giữa Nam Hàn và Bắc Hàn.

2018년 9월 18일에는 북한의 평양에서 세 번째 남북 정상회담이 개최되었다. 두 번의 회담을 가진 남북 정상은 ‘9월 평양공동선언 합의문’에 서명하였으며, 두 정상은 서명 이후 가진 공동 기자회견을 통해 한반도의 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화 조치는 물론 철도․ 도로 구축 등 남북경제협력과 관련된 내용이 포함된 ‘9월 평양공동선언’을 발표했다.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba được tổ chức tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. Sau hai cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Nam – Bắc Hàn đã ký vào bản “Thỏa thuận Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9”. Sau khi ký tên, hai nhà lãnh đạo đã công bố bản “Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9” trong cuộc họp báo chung, bao gồm các nội dung như loại bỏ nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, các biện pháp giảm bớt căng thẳng quân sự bao gồm phi hạt nhân hóa và các nội dung liên quan đến hợp tác kinh tế liên Triều như xây dựng đường sắt và đường bộ.

2018년 남북정상회담은 한반도의 비핵화와 평화 정착, 그리고 남북관계 발전을 위한 전환점이었다. 오래 단절되었던 남북관계가 다시 이어지고, 분단의 상징이었던 판문점은 평화의 상징으로 탈바꿈하고 있다. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018 là một bước ngoặt cho sự phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình và phát triển quan hệ liên Triều. Quan hệ liên Triều bị gián đoạn bấy lâu nay giờ đã được nối lại. Bàn Môn Điếm trước đây là biểu tượng của sự chia cắt, nay đang được biến thành biểu tượng của hòa bình.

2018년 남북정상회담은 2018년 6월 12일 싱가포르에서 사상 최초로 개최된 북미정상회담으로 이어졌으며, 2019년 2월 27일 베트남 하노이에서 두 번째 정상회담이 개최되었다. 남북정상회담 및 북미정상회담의 연이은 개최는 국제사회가 바라고 지지하는 북핵 문제의 평화적 해결과 한반도 평화 정착의 역사적 이정표가 되었다.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 được tiếp nối bởi Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên – Hoa Kỳ đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 và hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27 tháng 2 năm 2019. Việc tổ chức liên tiếp Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên – Hoa kỳ đã trở thành những dấu mốc lịch sử trong việc giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân của Triều Tiên như cộng đồng quốc tế mong muốn và ủng hộ, ổn định hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

문재인 대통령의 한반도 정책 – Chính sách bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in
‘문재인 대통령의 한반도 정책’은 남북한과 동북아 이웃 국가, 국제사회와 함께 ‘평화 공존’과 ‘공동 번영’을 구현하고자 하는 우리 주도의 장기적이고 포괄적인 정책이다. 평화를 최우선 가치로 상호 존중의 정신에 따라 지속 가능한 남북관계를 구축하고 정책 범위를 넓혀 한반도와 동북아를 아우르는 번영을 지향한다는 특징을 담고 있다.

“Chính sách bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in” là một chính sách lâu dài và toàn diện do Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lãnh đạo để thực hiện “chung sống hòa bình” và “thịnh vượng chung” với các nước láng giềng Đông Bắc Á và cộng đồng quốc tế. Chính sách này mang đặc trưng xây dựng mối quan hệ liên Triều bền vững, mở rộng phạm vi chính sách và hướng tới sự thịnh vượng của bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau lấy hòa bình là ưu tiên hàng đầu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here