기술이 바꾸는 예술 경험 방식 – Trải nghiệm nghệ thuật được công nghệ hóa

0
531

최첨단 기술이 미술과 접목되며, 미술의 의미를 ‘보는 것’에서 ‘경험하는 것’으로 바꾸고 있다. 또한 기술은 ‘화이트 큐브’라는 제한된 공간을 도심 곳곳으로 확장시킨다. 오늘날 기술은 동시대와 소통하며 새로운 예술 향유 방식을 만들어 내는 한편 미술관이 존재하는 방식까지 변화시킨다.

Ứng dụng công nghệ hiện đại đã góp phần thay đổi ý nghĩa của việc thưởng thức nghệ thuật từ “ngắm nhìn” sang “trải nghiệm”. Bên cạnh đó, công nghệ đã phá vỡ không gian giới hạn của phòng trưng bày truyền thống và mở rộng ra khắp thành phố. Công nghệ ngày nay một mặt giao tiếp với thời đại và tạo ra phương thức thưởng thức nghệ thuật mới, mặt khác thay đổi cả cách hiện hữu của phòng trưng bày nghệ thuật.

쏟아질 듯 다가오는 초대형 파도를 경험할 수 있는 < 웨이브(Wave) > 는 아르떼뮤지엄 여수의 미디어 아트 전시작 중 하나다. 착시를 통해 입체감을 극대화하는 애너모픽(anamorphic) 기법이 적용되었다. 2021년 8월 개관한 이곳은 해양 도시 여수의 특성을 살려 오션(ocean)을 테마로 삼은 12점의 작품을 선보인다. “Wave” (Sóng) là tác phẩm triển lãm nghệ thuật truyền thông tại Bảo tàng Arte ở Yeosu giúp người xem trải nghiệm những đợt sóng lớn ập đến. Tác phẩm sử dụng công nghệ anamorphic tạo ảo ảnh quang học ba chiều. Được khai trương vào tháng 8 năm 2021, bảo tàng trưng bày 12 tác phẩm về chủ đề đại dương, tôn lên đặc trưng của thành phố biển Yeosu. ⓒ 디스트릭트

2014년 10월, 서울 용산에 위치한 전쟁기념관(The War Memorial of Korea)에서 특별한 전시가 열렸다. 네덜란드의 화가 빈센트 반 고흐의 작품들을 원화가 아닌 영상으로 감상하는 < 반 고흐: 10년의 기록(Van Gogh: A Record of 10 Years) > 이 그것이다. 그림 속 인물들이 움직이고, 사이프러스 나무가 바람에 흔들리고, 고흐가 살았던 집이 3차원으로 실감 나게 구현된 모습에 관람객들은 연신 탄성을 터뜨렸다. 기존의 평면적인 작품 전시와는 달리 입체적 경험을 제공한 이 전시는 관람 기간을 한 달 더 연장했을 정도로 반응이 뜨거웠다.

Tháng 10 năm 2014, tại Khu tưởng niệm Chiến tranh Hàn Quốc ở Yongsan, Seoul đã tổ chức triển lãm đặc biệt. Với chủ đề “Van Gogh: Thước phim 10 năm”, triển lãm trưng bày các tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan Vincent Van Gogh dưới dạng hình ảnh, không phải tranh gốc. Khách tham quan bày tỏ sự thán phục khi thấy các nhân vật trong tranh chuyển động, cây bách đung đưa trong gió và hình ảnh ngôi nhà nơi Van Gogh từng sống trở nên sống động trong không gian ba chiều. Khác với triển lãm nghệ thuật phẳng trước đây, triển lãm trải nghiệm này được hưởng ứng nồng nhiệt đến mức đã kéo dài thời gian trưng bày thêm một tháng.

관람객들이 전시장에서 강한 몰입감을 느낄 수 있었던 이유는 모션 그래픽 기법과 프로젝션 매핑(Projection mapping) 등 첨단 기술이 활용되었기 때문이다. 모션 그래픽은 컴퓨터 프로그램을 이용해 이미지를 움직이게 만드는 기법을 말하며, 프로젝션 매핑은 건축물의 외벽이나 오브제 등 대상물 표면에 빛으로 이루어진 영상을 비추는 기술이다. 콘서트나 뮤지컬 무대 같은 공연 예술에서도 다각도로 활용되는데, 2018년 평창 동계올림픽 개막식 세리머니에도 프로젝션 매핑이 사용돼 관중의 시선을 사로잡았다.

Lý do khiến khách tham quan có cảm giác đắm chìm trong phòng triển lãm chính là nhờ việc sử dụng các công nghệ hiện đại như công nghệ đồ họa chuyển động, công nghệ trình chiếu 3D Mapping… Đồ họa chuyển động là công nghệ sử dụng chương trình máy tính để tạo hình ảnh động; 3D Mapping là công nghệ chiếu hình ảnh bằng ánh sáng lên bề mặt nào đó như mặt tường tòa nhà hoặc bề mặt các vật thể. Công nghệ này cũng được sử dụng đa dạng trong cả nghệ thuật biểu diễn như hòa nhạc, sân khấu nhạc kịch; công nghệ này đã từng thu hút sự chú ý của khán giả khi được sử dụng trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018.

새로운 예술 체험 – Trải nghiệm nghệ thuật mới
최근 인기를 얻고 있는 몰입형 미디어 아트는 디지털 기술의 진보에 힘입은 바 크다. 몰입형 미디어 아트는 다수의 프로젝터를 사용하여 전시가 열리는 공간의 벽면과 기둥, 바닥면에 이르기까지 전 범위에 걸쳐 영상을 비춘다. 기존에는 전시장을 방문한 관람객들이 몇 발자국 뒤로 물러나 거리를 두고 전시된 작품들을 감상하는 것이 일반적이었다. 그러나 공간 전체가 캔버스 역할을 하는 몰입형 미디어 아트 전시에서는 관람객들이 작품 속으로 빨려 들어가 그 일부가 되는 듯한 환상을 경험한다. 시각적 경험이 2차원의 평면에서 3차원의 공간으로 확장되는 것이다. 이렇게 몰입형 미디어 아트는 관람객들이 전시장에서 작품을 감상하는 방식을 새로운 차원으로 탈바꿈시켰다.

Nghệ thuật truyền thông nhập vai (immersive media art) đang được ưa thích gần đây được tiếp sức lớn từ sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số. Nghệ thuật truyền thông nhập vai sử dụng nhiều máy chiếu để chiếu hình ảnh lên bề mặt tường, cột và sàn nhà của không gian triển lãm. Trước đây, để thưởng thức tác phẩm trưng bày, khách tham quan thường đứng lùi lại hoặc nhìn từ xa. Thế nhưng, tại khu trưng bày nghệ thuật truyền thông nhập vai, toàn bộ không gian đóng vai trò là bức canvas mang đến cho khách tham quan trải nghiệm ảo giác như thể bị cuốn vào tác phẩm và trở thành một phần trong đó. Trải nghiệm trực quan được mở rộng từ mặt phẳng hai chiều sang không gian ba chiều. Bằng cách này, nghệ thuật truyền thông nhập vai đã thay đổi cách thưởng thức tác phẩm trong phòng triển lãm sang một tầm cao mới.

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch] 한국과 베트남의 전통 놀이 (연날리기) - Trò chơi truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam (Thả Diều)

특히 몰입형 미디어 아트는 예술 감상의 객체가 아니라 주체가 되고 싶어 하는 MZ 세대의 욕구와 맞물리면서 더욱 인기를 끄는 중이다. 이에 따라 몰입형 미디어 아트 창작자들의 작품을 전시하는 미술관들이 늘고, 나아가 이러한 콘텐츠를 상설 전시하는 전용 공간들도 생겨나고 있다. 기술이 예술을 향유하는 방식은 물론 그것을 경험하는 공간까지 바꾸고 있는 것이다.

Đặc biệt, nghệ thuật truyền thông nhập vai càng được chú ý hơn nhờ đáp ứng nhu cầu của thế hệ MZ là muốn trở thành chủ thể trong tác phẩm nghệ thuật thay vì chỉ là khách thể tham quan. Do đó, số lượng phòng nghệ thuật trưng bày các tác phẩm sáng tạo nghệ thuật truyền thông nhập vai đang tăng lên; đồng thời, không gian chuyên phục vụ thường trực nội dung trưng bày cũng đang dần xuất hiện. Công nghệ đang làm thay đổi không chỉ cách thưởng thức mà cả không gian trải nghiệm nghệ thuật.

몰입형 미디어 아트 전용관들은 문턱 높은 미술관의 대중화를 이끌고 있다. 첫 번째로 포문을 연 곳은 2018년 11월 제주도 서귀포시 성산읍에 개장한 ‘빛의 벙커(Bunker des Lumières)’다. 이곳은 원래 1990년 당시 한국통신(현재 KT)이 해저 광케이블 통신망을 운영하기 위해 설치한 시설이었으나, 2000년대 들어 모바일 시대가 열리면서 쓸모가 없어짐에 따라 방치되었다. 이후 모바일 결제 솔루션 업체 티모넷(TMONET)이 아미엑스(AMIEX, Art & Music Immersive Experience) 전시관으로 개조해 일반에 공개한 것이 바로 빛의 벙커이다.

Các không gian chuyên trưng bày nghệ thuật truyền thông nhập vai đang tiên phong trong việc đại chúng hóa các phòng triển lãm nghệ thuật hạng I. Nơi đầu tiên mở cửa đón khách là không gian triển lãm Bunker des Lumières (tạm dịch Hầm ánh sáng) được khai trương tại huyện Seongsan, thành phố Seogwipo, tỉnh Jeju vào tháng 11 năm 2018. Nơi này vốn do công ty viễn thông Korea Telecom (nay là KT) xây dựng năm 1990 để vận hành mạng cáp quang biển nhưng đã dần bị lãng quên từ thập niên 2000 khi thời đại di động mở ra. Sau đó, Công ty Giải pháp Thanh toán Di động TMONET đã sửa sang nơi này thành phòng triển lãm sử dụng công nghệ AMIEX (Art & Music Immersive Experience: trải nghiệm nhập vai nghệ thuật và âm nhạc) và ra mắt công chúng với cái tên “Bunker des Lumières”.

아미엑스는 프로젝션 매핑에 음향을 더해 전시 영상을 투사하는 기술을 말한다. 100여 개의 비디오 프로젝터가 빛을 투사해 벽면과 천장, 바닥에 이미지를 만들고 스피커 수십 개가 웅장한 음악을 들려주면서 관람객들에게 몰입감을 제공한다. 개관 첫 전시는 구스타프 클림트의 작품들로 꾸며졌다. 빛이 완전히 차단되고 방음이 완벽한 지하 벙커의 공간적 특성 덕분에 관람객들은 영상과 음향에 더욱 깊이 집중할 수 있었다. 티모넷은 그랜드 워커힐 서울(Grand Walkerhill Seoul) 지하 대극장을 개조해 올해 5월부터 또 다른 몰입형 에술 전시관 ‘빛의 시어터(Théâtre des Lumières)’도 운영한다. 빛의 벙커가 수평으로 긴 공간 구조를 감안하여 콘텐츠를 구성했다면 이곳은 20m가 넘는 층고를 효과적으로 활용하는 데 무게중심을 두었다.

AMIEX là công nghệ chiếu hình ảnh triển lãm bằng cách thêm âm thanh vào công nghệ projection mapping (kỹ thuật dùng ánh sáng, màu sắc để trình chiếu các hình ảnh lên các hình dạng bất thường và các bề mặt không phẳng nhằm tạo các khối hình ảnh tương tác – chú thích của người dịch). Gần 100 máy chiếu được sử dụng để phóng chiếu các hình ảnh lên bề mặt tường, trần, sàn nhà, kết hợp với hàng chục loa phát những bản nhạc hào hùng tạo cảm giác đắm chìm cho khán giả. Triển lãm đầu tiên trong lễ khai trương được trang trí bằng các tác phẩm của danh họa người Áo Gustav Klimt. Nhờ đặc trưng không gian của hầm có đặt trưng chắn sáng và cách âm hoàn toàn giúp khán giả tập trung sâu vào hình ảnh và âm thanh trong hầm. Công ty TMONET cũng cải tạo nhà hát lớn dưới lòng đất Grand Walkerhill Seoul và tổ chức một triển lãm nghệ thuật nhập vai khác là Théâtre des Lumières (tạm dịch Nhà hát ánh sáng) từ tháng 5 năm nay. Nếu Bunker des Lumières xây dựng nội dung chú ý đến kết cấu không gian trải rộng theo chiều ngang, thì Théâtre des Lumières đặt trọng tâm vào việc khai thác hiệu quả chiều cao trên 20m.

미디어 아트 전용 상영관 그라운드시소 명동에서 2021년 6월부터 올해 2월 말까지 선보인 < 블루룸 >. 미디어 아트 스튜디오 해비턴트(HABITANT)가 제작한 이 작품은 신비롭고 몽환적인 푸른색과 강렬한 붉은색을 통해 관람객들에게 새로운 시청각적 경험을 제공했다. “Blue Room” (Phòng xanh), được trưng bày từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 tại không gian chuyên triển lãm nghệ thuật truyền thông GROUNDSEESAW MYEONGDONG. Được sản xuất bởi studio nghệ thuật truyền thông HABITANT, triển lãm này sử dụng màu xanh dương huyền bí và màu đỏ mạnh mẽ để tạo ra trải nghiệm nghe nhìn mới. ⓒ 미디어앤아트

 

아르떼뮤지엄 제주와 여수에서 볼 수 있는 <웜홀(Wormhole)>은 우주의 시공간을 여행하는 듯한 환상적인 몰입감을 경험할 수 있어 관람객들의 호응도가 매우 높다. “Wormhole” (Lỗ sâu) trưng bày tại Bảo tàng ARTE ở Jeju và Yeosu, mang đến trải nghiệm đắm chìm trong ảo giác như thể đang du hành xuyên không – thời gian, thu hút sự chú ý của khách tham quan.ⓒ 디스트릭트

지역의 명소 – Điểm đến nổi tiếng của địa phương
한편 제주에는 빛의 벙커 성공 이후 또 다른 몰입형 상설 공간이 문을 열었다. 2020년 9월 디지털 미디어 디자인 기업 디스트릭트(d’strict)가 아르떼뮤지엄(ARTE MUSEUM)을 개관함으로써 지역 내 또 다른 매력을 지닌 몰입형 공간이 추가되었다. 스피커 제조 공장을 개조해 만든 이곳은 바닥 면적 1,400평에 최대 높이가 10m에 달해 현재까지는 국내 최대 규모인 것으로 알려졌다. 섬을 콘셉트로 만들어진 11개의 미디어 아트 전시가 각 공간마다 펼쳐진다.

Bài viết liên quan  한국의 가족생활에서 기억하고 축하할 날 Những ngày cần ghi nhớ và chúc mừng trong sinh hoạt gia đình ở Hàn Quốc

Sau thành công của Bunker des Lumières, một không gian triển lãm nghệ thuật nhập vai thường trực khác đã mở cửa ở Jeju. Tháng 9 năm 2020, Công ty Thiết kế Truyền thông Kỹ thuật số d’strict khai trương Bảo tàng ARTE, bổ sung thêm không gian nhập vai hấp dẫn khác tại địa phương. Được cải tạo từ xưởng sản xuất loa, đây là bảo tàng nổi tiếng có quy mô lớn nhất ở Hàn Quốc cho đến nay, với diện tích sàn 1,400 pyeong (tương đương 4,268m2) và chiều cao tối đa 10m. 11 không gian trong bảo tàng trưng bày triển lãm nghệ thuật truyền thông được xây dựng theo chủ đề “đảo”.

디스트릭트는 이듬해 8월, 전라남도 여수시에 있는 여수세계박람회장 내 국제관에 바다를 테마로 한 두 번째 상설 전시관을 마련했으며, 2021년 12월에는 강원도 강릉 경포호 인근에 세 번째 전시관을 개관했다. 이곳에서는 백두대간의 중추인 강원도와 강릉의 지형적 특성을 반영한 전시가 열린다. 빛의 벙커가 화가 중심의 몰입형 공간인 데 반해 아르떼뮤지엄은 누구나 쉽게 이해하고 공감할 수 있는 자연을 테마로 삼았다.

d’strict đã khai trương phòng triển lãm thường trực thứ hai với chủ đề về biển trong khu trưng bày quốc tế tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Yeosu (Yeosu World Expo), tỉnh Jeollanam vào tháng 8 năm 2021, và khai trương khu trưng bày thứ ba gần hồ Gyeongpo, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon vào tháng 12 năm 2021. Nơi đây đã tổ chức triển lãm phản ánh đặc điểm địa hình của tỉnh Gangwon và thành phố Gangneung – xương sống của dãy núi Baekdu. Trái ngược với Bunker des Lumières là không gian nhập vai tập trung vào họa sĩ, Bảo tàng ARTE lấy “thiên nhiên” làm chủ đề – điều mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hiểu và thấu cảm.

아르떼뮤지엄의 전시들은 프로젝션 매핑 기술에 더해 스마트 센서를 통해 추적된 관람객의 움직임이 전시 작품을 변화시키는 모션트래킹 기술, 바람‧향기‧조명 등을 영상과 연동하여 공감각적 효과를 이끌어 내는 실감 재현 기술 등으로 구현된다. 이는 현실과 가상의 경계를 모호하게 만드는 환상적인 경험을 선사한다. 이 전시장들이 각 지역의 핫플레이스로 떠오른 이유다.

Triển lãm của Bảo tàng ARTE kết hợp công nghệ projection mapping với công nghệ theo dõi chuyển động (motion tracking) làm thay đổi tác phẩm trưng bày theo mỗi chuyển động của khách tham quan được cảm biến thông minh ghi nhận. Công nghệ tái hiện cảm giác thực kết hợp hình ảnh với gió, mùi hương, ánh sáng… kích thích cùng lúc nhiều cảm giác, mang đến trải nghiệm tuyệt vời khi xóa mờ ranh giới giữa hiện thực và không gian ảo. Đây là lý do giúp các phòng triển lãm này trở thành “điểm nóng” của khu vực.

인터랙티브 미디어 아트 스튜디오 사일로랩(SILO Lab)의 시그니처 작품인 < 풍화(Breezing Ember 風火) > 와 < 묘화(Mysterious Fire 妙火) > 를 합친 키네틱 미디어 아트 전시다. 음악에 맞춰 풍등의 불빛이 점멸하고, 벽에 설치된 백열전구는 관람객의 움직임에 따라 반응한다. 2019년 국립아시아문화전당에서 열린 < 아세안의 빛 > 전에서 처음 발표한 후 여러 지역에서 순회전을 이어갔다. Triển lãm nghệ thuật truyền thông động học kết hợp hai tác phẩm tiêu biểu của studio nghệ thuật truyền thông tương tác SILO Lab là “Phong Hỏa” và “Diệu Hỏa”. Ánh sáng của đèn lồng nhấp nháy theo điệu nhạc và bóng đèn sợi đốt gắn trên tường phản chiếu sự chuyển động của khách tham quan. Triển lãm đã đi khắp Hàn Quốc kể từ khi ra mắt vào năm 2019. ⓒ 사일로랩

서울 용산구에 위치한 하이브인사이트(HYBE INSIGHT)는 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업 하이브가 운영하는 복합 문화 공간이다. 특히 이곳은 기술과 접목된 최근의 전시 경향과 관람 방식이 제대로 구현돼 있다. 사진은 하이브 소속의 아티스트들이 받은 트로피들과 영상으로 꾸며진 8.5m 높이의 대형 트로피 월 공간이다. Tọa lạc tại quận Yongsan, Seoul, HYBE INSIGHT là khu phức hợp đa năng do công ty nền tảng phong cách sống và giải trí HYBE quản lý mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cho khách tham quan. Đặc biệt, nơi đây được thiết kế một cách bài bản từ những xu hướng triển lãm và cách thức quan sát tân tiến, áp dụng công nghệ hiện đại. Triển lãm trong hình là bức tường cúp cỡ lớn cao 8,5m bao gồm hình ảnh các nghệ sĩ trực thuộc HYBE cũng như cúp giải thưởng mà họ đã đạt được. ⓒ 하이브
서울 용산구에 위치한 하이브인사이트(HYBE INSIGHT)는 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업 하이브가 운영하는 복합 문화 공간이다. 특히 이곳은 기술과 접목된 최근의 전시 경향과 관람 방식이 제대로 구현돼 있다. 사진은 하이브 소속의 아티스트들이 받은 트로피들과 영상으로 꾸며진 8.5m 높이의 대형 트로피 월 공간이다. Tọa lạc tại quận Yongsan, Seoul, HYBE INSIGHT là khu phức hợp đa năng do công ty nền tảng phong cách sống và giải trí HYBE quản lý mang đến trải nghiệm nghệ thuật đa dạng cho khách tham quan. Đặc biệt, nơi đây được thiết kế một cách bài bản từ những xu hướng triển lãm và cách thức quan sát tân tiến, áp dụng công nghệ hiện đại. Triển lãm trong hình là bức tường cúp cỡ lớn cao 8,5m bao gồm hình ảnh các nghệ sĩ trực thuộc HYBE cũng như cúp giải thưởng mà họ đã đạt được. ⓒ 하이브

도시로 확장된 미술관 – Phòng trưng bày nghệ thuật lan tỏa khắp thành phố
디스트릭트는 2009년 12월, 서울대학교 정보문화학과(Information and Culture Technology Studies)와 함께 학교 문화관 건물 외벽에 진행했던 프로젝션 매핑 프로젝트로 강한 인상을 남겼다. 이 산학(産學) 협력 프로젝트는 국내에 프로젝션 매핑을 본격적으로 소개한 첫 번째 사례라 할 수 있다. 이들은 지구 온난화로 인해 해수면이 상승하면 도시 전체가 물에 잠길 수도 있다는 메시지를 효과적으로 전달하기 위해 건물 외벽을 3D 스캐닝하여 빔 프로젝터로 영상을 투사했다.

Bài viết liên quan  (P2) 한류 - Làn sóng văn hóa Hàn Quốc (P2)

d’strict cùng với Khoa Công nghệ Thông tin và Văn hóa của Đại học Quốc gia Seoul đã gây ấn tượng mạnh với dự án projection mapping trên tường tòa nhà trung tâm văn hóa của trường vào tháng 12 năm 2009. Có thể nói dự án hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học này là thí dụ đầu tiên chính thức giới thiệu công nghệ projection mapping tại Hàn Quốc. Dự án đã dùng công nghệ 3D quét các bức tường của tòa nhà và dùng máy chiếu trình chiếu hình ảnh nhằm truyền tải hiệu quả thông điệp rằng toàn bộ thành phố có thể bị nhấn chìm nếu mực nước biển dâng cao do hiện tượng trái đất nóng lên.

디스트릭트를 대중에게 각인시킨 것은 2020년 서울 삼성동에 위치한 SM타운 코엑스 아티움(SMTOWN Coex Artium) 외벽에서 펼쳐진 거대한 파도의 향연이다. 퍼블릭 미디어 아트 <웨이브(WAVE)>라 불리는 이 미디어 파사드는 거리를 지나가는 사람들에게 강렬한 시각적 경험을 선사했다. 이 프로젝트는 기술을 통해 미술관의 영역이 거리로 확장된 사례라 할 수 있다. 디스트릭트는 이러한 경험을 바탕으로 미디어 아티스트 유닛인 에이스트릭트(a’strict)를 결성했으며, 2020년 8월부터 9월까지 서울 소격동에 있는 국제갤러리에서 첫 전시 <별이 빛나는 해변(Starry Beach)>을 개최했다. 에이스트릭트는 대형 멀티미디어 인스톨레이션 작업을 선보이며 대중에게 예술 창작자로서 자신의 존재감을 드러냈다.

Điều khiến d’strict ghi dấu trong lòng công chúng là những bữa tiệc sóng khổng lồ mở ra trên bức tường ngoài của SMTown Coex Artium ở phường Samseong, Seoul năm 2020. Mặt tiền truyền thông này được gọi là Nghệ thuật Truyền thông Công cộng “WAVE” (Sóng), mang lại trải nghiệm trực quan mãnh liệt cho người qua đường. Có thể nói dự án này là một thí dụ về việc sử dụng công nghệ để đưa phòng trưng bày nghệ thuật ra đường phố. Trên cơ sở kinh nghiệp của mình, d’strict đã lập đơn vị nghệ sĩ truyền thông mang tên “a’strict” và ra mắt triển lãm đầu tiên “Biển đầy sao” (Starry Beach) tại Phòng Triển lãm Quốc tế phường Sogyeok, Seoul từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2020. a’strict ra mắt công chúng công trình lắp đặt đa phương tiện quy mô lớn và xuất hiện với hình ảnh là một đơn vị sáng tạo nghệ thuật.

한편 앞서 말한 <반 고흐: 10년의 기록>을 기획하고 제작한 미디어앤아트(MEDIA & ART)도 복합 문화 공간 그라운드시소(GROUNDSEESAW)를 개관해 그중 서울 명동 지점을 2021년 4월부터 미디어 아트 전용관으로 운영 중이다. 예술 콘텐츠 기획사 쿤스트원(KUNST1)이 운영하는 뮤지엄 원(MUSEUM1)도 빼놓을 수 없다. 부산 센텀시티(Centum City)에 위치한 이 미술관은 쿤스트원이 2019년에 설립한 미디어 전문 현대 미술관을 올해 3월 이름을 바꿔 재개관한 곳이다. 약 700여 평 규모의 복층 형태로 이루어진 이곳은 8천만 개의 LED를 바닥과 천장, 벽면에 설치해 관람객들을 초현실적인 경험 속으로 안내한다.최근에는 몰입형 미디어 아트를 선보이는 국내 창작자들의 작업도 주목받고 있다. 이들은 미술관을 벗어나 카페나 팝업 스토어, 플래그십 스토어 등에서 작품을 선보여 그야말로 예술을 사회적 공간으로 확장시키고 있다.

Trong khi đó, MEDIA & ART – đơn vị lên kế hoạch và tổ chức triển lãm “Van Gogh: Thước phim 10 năm” – đã khai trương không gian văn hóa phức hợp GROUNDSEESAW và sử dụng chi nhánh Myeongdong, Seoul làm khu dành riêng cho trưng bày nghệ thuật truyền thông từ tháng 4 năm 2021. Không thể không kể đến Bảo tàng M1 do Công ty Thiết kế Nội dung Nghệ thuật KUNST1 quản lý. Tọa lạc tại thành phố Centum, Busan, bảo tàng có tiền thân là phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại chuyên về truyền thông do KUNST1 thành lập, sau đó đổi tên và khai trương lại vào tháng 3 năm nay. Được xây dựng nhiều tầng với tổng diện tích khoảng 700 pyeong (tương đương 2.314m2), phòng trưng bày này được lắp đặt 80 triệu đèn LED trên sàn, trần và tường để dẫn dắt khách tham quan vào trải nghiệm siêu thực. Gần đây, tác phẩm của những nhà sáng tạo trong nước thể hiện nghệ thuật truyền thông nhập vai đang thu hút sự chú ý. Vượt ra khỏi không gian của phòng trưng bày, họ ra mắt tác phẩm trong các quán cà phê, cửa hàng bán lẻ pop-up (loại cửa hàng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, tại những địa điểm đặc biệt và bất ngờ – chú thích của người dịch), gian hàng flagship (gian hàng của các nhãn hàng và nhà bán lẻ được tuyển chọn, chỉ xuất hiện ở những thị trường trọng điểm nhằm chuyển tải hình ảnh và các giá trị nguyên bản của thương hiệu – chú thích của người dịch)… và lan tỏa nghệ thuật ra không gian xã hội.

아르떼뮤지엄 제주와 여수에서 볼 수 있는 또 다른 미디어 아트 전시 <문(Moon)>은 관람객들에게 인기 있는 포토존 중 하나이다. 높이 4m의 토끼 모형이 거울을 통해 무한히 확장하면서 색다른 시각적 재미를 선사한다. Triển lãm nghệ thuật truyền thông “Moon” (Mặt Trăng) đang trưng bày tại Bảo tàng ARTE ở Jeju và Yeosu là điểm chụp ảnh thu hút khách tham quan. Mô hình chú thỏ cao 4m được phóng to vô tận qua gương tạo cảm giác trực quan mới lạ. ⓒ 디스트릭트 아르떼뮤지엄 제주와 여수에서 볼 수 있는 또 다른 미디어 아트 전시 <문(Moon)>은 관람객들에게 인기 있는 포토존 중 하나이다. 높이 4m의 토끼 모형이 거울을 통해 무한히 확장하면서 색다른 시각적 재미를 선사한다. Triển lãm nghệ thuật truyền thông “Moon” (Mặt Trăng) đang trưng bày tại Bảo tàng ARTE ở Jeju và Yeosu là điểm chụp ảnh thu hút khách tham quan. Mô hình chú thỏ cao 4m được phóng to vô tận qua gương tạo cảm giác trực quan mới lạ. ⓒ 디스트릭트

아르떼뮤지엄 제주와 여수에서 볼 수 있는 또 다른 미디어 아트 전시 <문(Moon)>은 관람객들에게 인기 있는 포토존 중 하나이다. 높이 4m의 토끼 모형이 거울을 통해 무한히 확장하면서 색다른 시각적 재미를 선사한다. Triển lãm nghệ thuật truyền thông “Moon” (Mặt Trăng) đang trưng bày tại Bảo tàng ARTE ở Jeju và Yeosu là điểm chụp ảnh thu hút khách tham quan. Mô hình chú thỏ cao 4m được phóng to vô tận qua gương tạo cảm giác trực quan mới lạ. ⓒ 디스트릭트

허대찬(Heo Dae-chan 許旲燦)미디어 문화예술 채널 앨리스온(Aliceon) 편집장
Heo Dae-chanHeo Dae-chan, Tổng Biên tập Kênh Văn hóa Nghệ thuật Đa phương tiện AliceOn
Dịch. Lê Hoàng Bảo Trâm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here