Đại sứ quán nước ngoài tại Hàn Quốc có thể thay mặt công dân nước mình đăng ký tai nạn lao động

0
40
▲ 한국에서 일하는 외국인 노동자가 산업재해(산재)를 당한 경우 한국에 있는 해당 국가의 공관이 산재 신청을 대신 할 수 있게 된다. Đại sứ quán nước ngoài tại Hàn Quốc từ giờ trở đi có thể thay mặt công dân nước mình đăng ký tai nạn lao động. (Ảnh: iclickart© Toàn bộ bản quyền bức ảnh này thuộc về iclickart. Những hành vi vi phạm bản quyền tác giả như sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối trái phép bị nghiêm cấm.)
▲ 한국에서 일하는 외국인 노동자가 산업재해(산재)를 당한 경우 한국에 있는 해당 국가의 공관이 산재 신청을 대신 할 수 있게 된다. Đại sứ quán nước ngoài tại Hàn Quốc từ giờ trở đi có thể thay mặt công dân nước mình đăng ký tai nạn lao động. (Ảnh: iclickart© Toàn bộ bản quyền bức ảnh này thuộc về iclickart. Những hành vi vi phạm bản quyền tác giả như sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối trái phép bị nghiêm cấm.)

한국에서 일하는 외국인 노동자가 산업재해(산재)를 당한 경우 한국에 있는 해당 국가의 공관이 산재 신청을 대신 할 수 있게 된다. Từ nay trở đi, nếu người lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc bị tai nạn lao động, Đại sứ quán của quốc gia liên quan tại Hàn Quốc có thể thay mặt họ nộp đơn đăng ký xin giải quyết tai nạn lao động.

Bài viết liên quan  2045년 글로벌 우주강국 도약 - Hàn Quốc sẽ vươn lên cường quốc không gian vào năm 2045

근로복지공단은 대사관 등 주한 외국공관에 자국민의 산재 신청을 무료로 대리할 수 있도록 산재 신청 대리권을 부여했다고 26일 밝혔다. 기존에는 외국인 노동자의 직계가족이나 공인노무사, 변호사만 산재 신청 업무를 대리할 수 있었다.

Ngày 26/2 vừa qua, Công ty Phúc lợi và Bồi thường cho Người lao động Hàn Quốc (K-COMWEL) cho biết, họ đã cấp quyền đại lý đăng ký tai nạn lao động cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hàn Quốc, chẳng hạn như Đại sứ quán, để họ có thể đại diện miễn phí cho công dân của mình. Trước đây, chỉ có thành viên gia đình trực hệ, luật sư lao động được chứng nhận, hoặc luật sư của người lao động nước ngoài mới có thể đại diện cho họ nộp đơn đăng ký tai nạn lao động.

Bài viết liên quan  올해 전주국제영화제 포스터 공개 - Liên hoan phim Quốc tế Jeonju 2024 tiết lộ poster chính thức

이번 제도 개선을 통해 언어 장벽으로 인한 불편과 불법 브로커 노출 위험, 대리인 선임 비용 부담 등이 해소될 것으로 예상된다는 게 공단 측 설명이다. Phía công ty giải thích, thông qua việc đổi mới chế độ lần này, những bất tiện do rào cản ngôn ngữ, nguy cơ tiếp xúc với những người môi giới bất hợp pháp, hay gánh nặng chi phí cho việc thuê đại diện,… sẽ được giải quyết.

1990년대 초반부터 시작된 외국인 노동자 유입 증가에 따라 이들의 산재 신청도 매년 늘어나고 있다. 공단에 따르면 지난해 외국인 노동자의 산재 신청은 9543건으로 5년 전(7581건)에 비해 25.9% 증가했다. 최근 5년간 외국인 노동자의 증가 폭(10.7%)보다 산재 신청 증가 폭이 더 크다.

Cùng với sự gia tăng của lực lượng lao động nước ngoài đổ vào Hàn Quốc từ những năm đầu 1990, số lượng đơn đăng ký tai nạn lao động cũng tăng theo. K-COMWEL cho biết, số lượng đăng ký tai nạn lao động của người lao động nước ngoài năm ngoái là 9.543, tăng 25,9% so với 5 năm trước (7.581). Sự gia tăng số lượng yêu cầu bồi thường tai nạn lao động lớn hơn mức tăng số lượng lao động nước ngoài (10,7%) trong 5 năm qua.

Bài viết liên quan  과거로의 여행, 문경새재 - Quay về quá khứ khi dạo quanh đường đèo Mungyeongsaejae

근로복지공단은 “올해 산재 신청이 많은 국가의 노동자를 위한 전담 상담원을 배치하고 모바일을 활용한 외국어 산재 신청 안내 서비스의 제공을 추진하는 등 지원을 한층 강화할 예정”이라고 밝혔다.

Theo K-COMWEL: “Năm nay, chúng tôi có kế hoạch tăng cường hỗ trợ hơn nữa, bằng cách triển khai các cố vấn riêng cho người lao động ở các quốc gia có nhiều đơn đăng ký tai nạn lao động, và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ hướng dẫn đăng ký tai nạn lao động bằng tiếng nước ngoài sử dụng thiết bị di động”.

김선아 기자 sofiakim218@korea.kr
Bài viết từ Kim Seon Ah, sofiakim218@korea.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here