한 총리, “지난해 탄소 배출량 2010년 수준···450조원 투입” – Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi tiêu 450 nghìn tỷ KRW để giảm lượng khí thải carbon

0
51
▲ 한덕수 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국정현안관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã có bài phát biểu trong cuộc họp cấp bộ trưởng về các vấn đề chính phủ, được tổ chức ở Khu phức hợp chính phủ Seoul, quận Jongno-gu, thành phố Seoul vào ngày 5/4/2024. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc - 국무총리실)
▲ 한덕수 국무총리가 5일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국정현안관계장관회의에서 모두발언을 하고 있다. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã có bài phát biểu trong cuộc họp cấp bộ trưởng về các vấn đề chính phủ, được tổ chức ở Khu phức hợp chính phủ Seoul, quận Jongno-gu, thành phố Seoul vào ngày 5/4/2024. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc – 국무총리실)

한덕수 국무총리가 한국의 온실가스 배출 감축을 위해 450조원 이상 예산을 투입하고 산업 및 사회 전반의 녹색경쟁력을 높이겠다고 7일 밝혔다. Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra kế hoạch đầu tư 450 nghìn tỷ KRW và nâng cao sức cạnh tranh về lĩnh vực xanh ở cả ngành công nghiệp lẫn xã hội.

한 총리는 이날 페이스북에 “반가운 보고를 받았다”며 “지난 2022년과 2023년 한국의 탄소 배출량이 크게 줄어들어 2010년 수준이 될 전망”이라고 적었다.

Ngày 7/4 vừa qua, thông qua tài khoản Facebook, Thủ tướng Han đã chia sẻ rằng lượng khí thải Carbon của Hàn Quốc đã giảm đáng kể trong năm 2022 và 2023, đạt mức tương đương với mức phát thải Carbon vào năm 2010.

Bài viết liên quan  [Đọc - Dịch] 세종대왕과 호찌민 Vua Sejong và chủ tịch Hồ Chí Minh

환경부와 대통령직속 2050 탄소중립·녹색성장위원회는 같은 날 2018~2023년 국내 온실가스 배출량, 전원별 발전량, 주요 업종 제품 생산량 현황 등을 분석한 결과를 발표했다. 이에 따르면 지난해 온실가스 배출량은 약 2억400만 톤으로 전년 대비 4.8% 감소했고, 탄소 감축 원년인 2018년보다는 24.1% 줄어들었다.

Cùng ngày, Bộ Môi trường Hàn Quốc và Ủy ban Tổng thống về trung hòa Carbon và tăng trưởng xanh 2050 đã công bố kết quả phân tích lượng khí thải nhà kính, lượng sản xuất điện theo từng nguồn phát điện, lượng sản xuất các mặt hàng của các ngành nghề chủ yếu trong giai đoạn năm 2018 – 2023. Theo kết quả này, lượng khí thải nhà kính của Hàn Quốc trong năm ngoái giảm 4,8% so với năm 2022 xuống còn 240 triệu tấn, cũng giảm 24,1% so với năm 2018.

한 총리는 “2010년 한국 실질 국내총생산(GDP)는 1427조 원, 지난해는 1996조 원이었고, 그때보다 경제규모는 1.4배가 됐는데 탄소배출량이 같다는 건 그만큼 모든 영역에서 온실가스 감축에 박차를 가하고 있다는 의미”라고 평가했다.

“Năm 2010, Tổng sản phẩm nội địa (GDP) thực tế của Hàn Quốc là 1.427 nghìn tỷ KRW và 1.996 nghìn tỷ KRW vào năm 2023. Nền kinh tế của nước ta đã tăng trưởng gấp 1,4 lần so với thời điểm đó nhưng lượng khí thải Carbon vẫn giữ nguyên, điều này cho thấy tất cả mọi lĩnh vực đang dồn sức trong việc giảm lượng khí thải nhà kính”, theo Thủ tướng Hàn Quốc.

이어 “그동안 세계 경제위기나 감염병 세계적 유행 같은 예외적인 상황이 닥쳤을 때 온실가스 배출량이 일시적으로 줄어든 경우는 있었지만 지속적인 추세로 자리 잡지는 못했다”고 언급하면서 “평시 상황에서 민관의 노력으로 온실가스 배출량이 대폭 줄어들었다는 데 의미를 두고 싶다”고 덧붙였다.

Ông cũng cho biết: “Đã có lúc lượng phát thải khí nhà kính giảm tạm thời trong các trường hợp ngoại lệ như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hay sự hoành hành của đại dịch, nhưng nó chưa trở thành xu hướng bền vững. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, thông qua những nỗ lực của cả khu vực công và tư nhân trong trường hợp bình thường”.

그러면서 “윤석열 정부는 우리 산업계가 현장에 적용하기 힘든 지나치게 이상적이고 이론적인 대책들 대신 실현 가능하고 실천 가능한 대책을 내놓고 민관이 하나가 되어 행동으로 옮길 수 있도록 지원하는데 힘쏟고 있다”며 “원전 산업을 되살리고, 신재생에너지 비율을 현실적인 수준으로 재조정한 것이 그 예”라고 강조했다.

Bài viết liên quan  콩, 지구를 살리는 건강 식품 - Đậu, thực phẩm cho sức khỏe nhân loại

Đề cập đến việc hồi sinh ngành điện hạt nhân và điều chỉnh tỷ lệ năng lượng tái tạo mới, Thủ tướng Han nêu rõ: “Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang cố gắng trong việc hỗ trợ khu vực công và tư nhân trở thành một, để thực hiện các biện pháp khả thi và thiết thực, thay vì việc đưa ra các biện pháp quá lý thuyết và lý tưởng mà các ngành công nghiệp khó hiện thức hóa trên hiện trường”.

한 총리는 “2030년까지 2018년 배출량의 40%까지 온실가스 배출량을 감축해야 한다”며 “앞으로 온실가스 배출량 감축에서 더 큰 실적을 거두고 국제적 평가도 더욱 올라갈 수 있도록 세세한 부분까지 챙기겠다”고 약속했다.

Ông cũng chia sẻ mục tiêu giảm 40% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2018, đồng thời cam kết rằng chính phủ nước này sẽ tập trung chú ý đến những chi tiết nhằm đạt được thành công lớn hơn, trong việc giảm phát thải khí nhà kính cũng như tăng cường vị thế trên trường quốc tế.

박혜리 기자 hrhr@korea.kr
Bài viết từ Park Hye Ri, hrhr@korea.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here