한국, IMD 국가경쟁력 평가 ’30-50 클럽’ 중 세계 2위 – Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Hàn Quốc đã tăng 8 bậc

0
61
▲ 한국이 스위스 국제경영개발대학원(IMD) 국가경쟁력 평가에서 67개국 중 20위를 차지해 역대 최고 순위를 기록했다. 작년 3월 1일 부산항 신선부두와 감만부두에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. Hình ảnh chụp các container được chất đống tại cảng container Gamman và Sinseondae ở thành phố Busan vào ngày 1/3/2023. (Ảnh: Yonhap News - 연합뉴스)
▲ 한국이 스위스 국제경영개발대학원(IMD) 국가경쟁력 평가에서 67개국 중 20위를 차지해 역대 최고 순위를 기록했다. 작년 3월 1일 부산항 신선부두와 감만부두에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. Hình ảnh chụp các container được chất đống tại cảng container Gamman và Sinseondae ở thành phố Busan vào ngày 1/3/2023. (Ảnh: Yonhap News – 연합뉴스)

한국의 기업효율성과 인프라 등의 국가경쟁력이 오르면서 국가경쟁력도 역대 가장 높은 순위인 20위를 기록했다. Trong khi Hàn Quốc chứng kiến các bước phát triển đáng kể trong các lĩnh vực như hiệu quả doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng, xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của nước này đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

17일 기획재정부에 따르면 스위스 국제경영개발연구원(IMD)가 발표한 ‘2024년 IMD 국가경쟁력 연감’에서 한국은 평가 대상 67개국 중 20위를 차지했다. 지난해보다 8계단 오른 순위다.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) cho biết vào ngày 17 vừa qua, Hàn Quốc đứng thứ 20 trong số 67 quốc gia trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2024 do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, tăng 8 bậc so với thứ hạng trong năm trước.

Bài viết liên quan  한국, 국내 항공기 제조산업 외국인 고용 허용 - Hàn Quốc cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài trong ngành sản xuất máy bay

IMD 국가경쟁력평가는 각국 정부의 통계자료와 기업인 대상 설문조사 등을 활용해 경제성과·정부효율성·기업효율성·인프라 등 4개 분야(총 336개 세부항목)에서 국가경쟁력을 평가한다.

Kể từ năm 1989, IMD đưa ra bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu của các quốc gia trên thế giới dựa trên 4 hạng mục như thành tựu kinh tế, cơ sở hạ tầng cũng như hiệu quả hoạt động của chính phủ và doanh nghiệp.

IMD 평가에서 한국이 ’30-50클럽'(1인당 소득 3만 달러 이상, 인구 5000만 명 이상) 국가 중 미국에 이어 2위를 차지했다. 독일(24위)·프랑스(31)·일본(38위)·이탈리아(42위)보다 순위가 높았다.

Trong số các quốc gia thành viên của “Câu lạc bộ 30-50” (một nhóm gồm có những quốc gia có dân số trên 50 triệu người và thu nhập bình quân đầu người từ 30.000 USD trở lên), Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 2 ngay sau Mỹ, vượt qua Đức (thứ 24), Pháp (thứ 31), Nhật Bản (thứ 38) và Ý (thứ 42).

이번 조사에서는 지난해 4위였던 싱가포르가 1위를 차지했다. 스위스, 덴마크, 아일랜드, 홍콩 등 순으로 뒤를 이었다. Vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng năm nay thuộc về Singapore, quốc gia đã đạt vị trí thứ 4 vào năm ngoái, và tiếp theo lần lượt là Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ireland và Hồng Kông.

분야별로 보면 한국의 기업효율성이 33위에서 23위, 인프라는 16위에서 11위로 대폭 상승했다. 다만 경제성과가 14에서 16위로, 정부효율성은 38에서 39위로 하락했다.

Xét theo từng hạng mục đánh giá, xếp hạng ở hạng mục hiệu quả doanh nghiệp của Hàn Quốc tăng 10 bậc từ thứ 33 lên 23 và xếp hạng ở hạng mục cơ sở hạ tầng cũng tăng lên thứ 11 từ thứ 16. Tuy nhiên, thứ hạng về thành tựu kinh tế tụt 2 bậc xuống thứ 16 từ thứ 14, và thứ hạng về hiệu quả chính phủ cũng giảm xuống thứ 39 từ thứ 38.

기업효율성 부문은 생산성·효율성, 노동시장, 금융, 경영관행, 행태가치 등 모든 항목에서 지난해보다 순위가 올랐다. 그간 순위가 상대적으로 낮았던 기업인 대상 설문 지표 순위가 큰 폭으로 상승한 것이 영향을 미쳤다.

Bài viết liên quan  20년 뒤 한국에 사는 사람 100명 중 7명은 외국인 - Xu hướng di cư đến Hàn Quốc vào 20 năm sau

Trong lĩnh vực hiệu quả doanh nghiệp, tất cả các hạng mục như năng suất, hiệu quả, thị trường lao động, tài chính, thực hành quản lý và giá trị hành vi đều tăng hạng so với năm ngoái. Đặc biệt, các chỉ số khảo sát doanh nhân, vốn trước đây có thứ hạng tương đối thấp, đã tăng đáng kể.

정부는 평가 결과를 참조해 ‘민간이 끌고 정부가 미는 역동적 경제’ 정책 기조에 따라 기업효율성 제고를 더 적극적으로 뒷받침할 예정이다.

Chính phủ sẽ tham khảo kết quả đánh giá này để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo chính sách kinh tế năng động “do khu vực tư nhân dẫn dắt và chính phủ thúc đẩy”.

재정의 지속가능성 확보, 세제 합리화, 기회균등 등 정부 효율성 제고, 서비스산업 경쟁력 강화 및 수지개선 등 경제성과 개선, 인프라 구축 등 종합적인 국가경쟁력 강화에 더욱 힘쓸 계획이다.

Chính phủ dự định tăng cường toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, bao gồm đảm bảo tính bền vững của tài chính, hợp lý hóa hệ thống thuế, đảm bảo cơ hội bình đẳng, nâng cao hiệu quả chính phủ, tăng cường cạnh tranh ngành dịch vụ và cải thiện cán cân thanh toán, và xây dựng cơ sở hạ tầng.

홍안지 기자 shong9412@korea.kr
Bài viết từ Hong Angie, shong9412@korea.kr

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here