[Ngữ pháp] Động từ + (으)ㄹ 것 같아요 (1) hình như, có lẽ, chắc là

0
1626
먹다 -> 먹을 것 같다 (ăn), 오다 -> 올 것 같다 (đến)
열다-> 열 것같다 (mở), 덥다 -> 더울 것 같다 (nóng), 걷다 -> 걸을 것같다 (đi bộ)
Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ pháp này dùng cho động từ. Bấm vào đây để xem -(으)ㄹ 것 같아요 (2) dùng cho tính từ.
 

1. Cấu trúc này được sử dụng để thể hiện sự dự đoán, phỏng đoán một cách mơ hồ, không chắc chắn về một việc gì đó trong tương lai. Hình thức ‘-(으)ㄹ 거 같아요’ thì được dùng rất nhiều trong khi nói. Cấu trúc này tương đương với nghĩa “hình như…, có lẽ…” trong tiếng Việt.
• 내일은 눈이 올 것 같아요.
Ngày mai có lẽ sẽ có tuyết rơi,

• 영호 씨가 바빠서 못 만날 것 같아요.
Vì Young-ho bận nên có lẽ không thể gặp nhau được.


2. Sử dụng khi biểu hiện một cách nhẹ nhàng hơn suy nghĩ của người nói về sự việc xuất hiện ở tương lai.
• 저는 내일 못 올 것 같아요.
Ngày tôi có lẽ sẽ không thể đến được.

• 방학 때 여행을 갈 것 같아요.
Chắc là tôi sẽ đi lu lịch vào kỳ nghỉ.

3. Khi suy đoán quá khứ một cách mơ hồ thiếu thông tin về việc nào đó thì dùng dạng ‘았/었을 것 같다’.
• 민수 씨가 집에 도착했을 것 같아요.
Min-su có lẽ đã về đến nhà.

• 선생님은 밥을 드셨을 것 같아요.
Thầy giáo có lẽ đã dùng bữa rồi.

4. Nếu phía trước đi với danh từ dùng dạng ‘일 것 같다’.
• 저 사람은 한국 사람일 것 같아요.
Người đó chắc là người Hàn Quốc

• 여기가 어디일 것 같아요?
Chỗ này có thể là ở đâu nhỉ?

5. Dạng bất quy tắc biến đổi tương tự bên dưới.
• 저 가게에서 모자를 팔 것 같아요. (팔다)
Cửa hàng đó có lẽ sẽ bán mũ đó.
• 선생님이 우리가 하는 말을 다 들을 것 같아요. (듣다)
Hình như thầy giáo đã nghe hết lời chúng ta nói.
• 의사 선생님 덕분에 병이 빨리 나을 것 같아요. (낫다)
Nhờ có bác sĩ mà bệnh tình có lẽ sẽ mau chóng khỏi.

Một số lưu ý:
1. -(으)ㄴ 것 같다, -는 것 같다, -(으)ㄹ 것 같다 tất cả đều biểu hiện sự phỏng đoán của người nói. Nó có những dạng khác nhau phụ thuộc vào điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra ở hiện tại, hoặc sẽ xảy ra trong tương lai.
비가 온 것 같아요. Có lẽ trời đã mưa.
비가 오는 것 같아요. Có lẽ trời đang mưa.
비가 올 것 같아요. Chắc là trời sẽ mưa đấy.

2. ‘았/었을 것 같다’ và ‘(으)ㄴ 것 같아1’ cả hai đều dùng để phỏng đoán về quá khứ nhưng với trường hợp có cơ sở căn cứ thì chủ yếu dùng ‘(으)ㄴ 것 같다’ còn không hề có căn cứ và suy đoán mơ hồ thì dùng ‘았/었을 것 같다’.
민수 씨가 도착한 것 같아요. (Nghe thấy giọng nói của Minsu trong phòng học nên đoán bạn ấy đã đến.)
민수 씨가 도착했을 것 같아요. (Vì thời gian bắt đầu giờ học đã trôi qua nên đã phỏng đoán mơ hồ là Minsu đã đến)

3. Cũng có trường hợp ‘(으)ㄹ 것 같다’ sử dụng để suy đoán tình huống hiện tại nhưng với trường hợp có cơ sở căn cứ thì chủ yếu dùng ‘는 것 같다’ còn trường hợp không có cơ sở căn cứ gì thì chủ yếu dùng ‘(으)ㄹ 것 같다’.
영호 씨가 책을 많이 읽을 것 같아요. (Chỉ phỏng đoán mơ hồ là vậy)
영호 씨가 책을 많이 읽는 것 같아요. (Phỏng đoán dựa vào việc thường ngày thấy Young-ho thường xuyên đọc sách)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here