[Cách diễn đạt] 16_식사 한번 같이해요. Chúng ta cùng dùng cơm nhé.

0
151

자주 못 만나는 친구를 오랜만에 만났을 때 반가운 마음을 어떻게 전하지?
Nói thế nào để diễn tả tâm trạng vui mừng khi gặp người bạn lâu lắm không được gặp?
How to express your happiness to see a friend whom you haven’t seen in a long time. 

오늘의 한마디는 ‘식사 한번 같이해요.’ 입니다. 
Cách diễn đạt hôm nay: Chúng ta cùng dùng cơm nhé.
Today’s expression : Why don’t we have a meal together?
 

마이클 씨가 회사 엘리베이터 안에서 오랜만에 회사 동료인 민수 씨를 만났습니다. 반가운 마음에 함께  식사라도 했으면 좋겠다는 마음을 전하고 싶어하는군요. 이럴 때는 이렇게 말하면 됩니다.“식사 한번 같이해요.”
Lằu rồi Michael mới được gặp Min-su một đồng nghiệp của công ty ở trong thang máy. Với tâm trạng vui mừng, Michael muốn mời bạn cùng dùng cơm chung.
Lúc này nên nói “식사 한번 같이해요.”

Hội thoại hôm nay:
마이클 : 민수 씨, 오랜만이에요. 언제 식사 한번 같이해요.
민 수 :네, 좋아요.

Michael: Min-su, lâu ngày quá. Khi nào chúng ta cùng dùng cơm nhé.
Min-su : Vâng, tốt thôi.

Học thêm:
Cũng có thể nói khi muốn chia sẻ câu chuyện với người có ý định, “언제 차 한잔 같이 해요.”(Khi nào chúng ta cùng uống trà.), hoặc cũng có thể đề nghị “술 한잔 같이 해요.”(Chúng ta cùng uống chén rượu nhé)

Xem toàn bộ series “Mỗi ngày một cách diễn đạt”: bấm vào đây
Trang facebook: Hàn Quốc Lý Thú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here