[Ngữ pháp] Động từ + 기가: thể hiện sự đánh giá/phán đoán/nhận xét

0
1887

1. Là dạng kết hợp của ‘기+가’ thể hiện sự đánh giá/phán đoán/nhận xét ở vế sau cho hành động diễn ra ở vế trước. Lúc này ở vế sau thường xuất hiện các tính từ miêu tả giống như ‘쉽다, 어렵다, 좋다, 나쁘다, 편하다, 불편하다, 힘들다…’
이 단어는 발음하기가 어렵다.
Từ vựng này khó để phát âm.

이 음식은 맵지 않아서 아이들이 기가 좋아요.
Món ăn này không cay nên phù hợp cho tụi nhỏ ăn.

새로 이사 간 집은 교통이 편해서 학교 다니기가 편해요.
Ngôi nhà mới chuyển đến giao thông thuận tiện nên dễ dàng cho việc đi lại đến trường.

2. Ở cấu trúc ‘기가’ thì ‘가’ có thể được giản lược khi dùng.
다리를 다쳐서 기가 힘들다.
=다리를 다쳐서  힘들다.
Vì chân bị đau nên việc đi lại gặp khó khăn.

오늘은 추워서 감기 걸리 쉬워요.
Hôm nay trời lạnh nên dễ bị cảm lạnh lắm đó.

그 수업은 너무 이해하 어려워요.
Buổi học đó quá khó để hiểu được hết.

이 책은 글씨가 너무 작아서  어려워요.
Cuốn sách này nét chữ quá nhỏ nên khó để đọc.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here