[Ngữ pháp] [Động từ] 는군요/ [Tính từ] 군요 Cảm thán/ngạc nhiên khi biết một sự việc hoàn toàn mới.

0
5324
[동사] 는군요
[형용사] 군요

1. Sử dụng trong khi nói chuyện và thể hiện sự cảm thán của người nói về một thực tế mới mẻ được biết ngay lúc bấy giờ (thường là có cảm giác ngạc nhiên.)
갑자기 비가 많이 오는군요.
Đột nhiên mưa lớn vậy nhỉ.
유리 씨는 영어를 정말 잘하는군요.
(Wa)Yu-ri nói tiếng Anh giỏi quá nhỉ.
영호 씨는 정말 머리가 좋군요.
(Wa)Young-ho quả thực nhanh trí quá à.
이 드라마가 정말 재미있군요.
(Wa) Bộ phim này thú vị quá nhỉ.

2. Có thể sử dụng cùng với quá khứ ‘았/었’ và phỏng đoán ‘겠’.
가: 이거 제 어렸을 때 사진이에요.
Đây là bức hình hồi nhỏ của mình.
나: 어렸을 때 정말 예뻤군요.
Ồ, hồi nhỏ trông đáng yêu thế cơ à.

가: 이거 최신 카메라예요.
Đây là dòng máy ảnh mới nhất.
나: 아주 비싸겠군요.
Vậy chắc là sẽ đắt lắm đây nhỉ.

3. Nếu phía trước dùng với danh từ thì sử dụng dạng ‘(이)군요’.
여기가 영호 씨 학교군요.
Thì ra đây là trường của Young-ho cơ à.
남자 친구가 군인이군요.
Thì ra bạn trai là quân nhân cơ à.
4. Trường hợp bất quy tắc dùng tương tự như sau:
친구들이랑 정말 재미있게 사는군요. (살다)

5. Khi nói với người dưới mình hoặc với bạn bè, hoặc khi nói một mình thì dùng 구나.
예) 민재는 정말 잘 먹는구나.
내가 공부를 많이 했구나.

*So sánh ‘네요’ và ‘는군요/군요’
Cả hai đều sử dụng để thể hiện cảm thán trong khi nói chuyện về việc được biết vào hiện tại, ngay bấy giờ khi nói chuyện. Nhưng với ‘네요’ sử dụng chủ yếu khi nghĩ rằng đó cũng là việc không biết với người nghe còn với ‘는군요/군요’ người nghe có biết hay không biết thì không có liên quan, không quan trọng.
밖에 눈이 오는군요.
밖에 눈이 오네요. (상대방이 모를 것이라고 생각함)

가: 유리 씨, 많이 아프군요.
나: 네, 제가 감기에 걸려서 좀 아파요.

Xem thêm về ‘네요’ tại đây.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here