[Ngữ pháp] Bất quy tắc ㅡ trong tiếng Hàn

0
16014

‘ㅡ’탈락 : Bất quy tắc ㅡ

Tất cả các động từ và tính từ có thân kết thúc bởi ‘ㅡ’ khi kết hợp với một thành phần bắt đầu bằng 아/어 thì ‘ㅡ’ bị giản lược và phần còn lại kết hợp với 아 hay 어 sẽ tùy thuộc vào nguyên âm của âm tiết trước.
– Nếu nguyên âm trước nó là ㅏ hoặc ㅗ thì sử dụngㅏ, ngược lại sử dụng ㅓ. 
– Trường hợp từ chỉ có một âm tiết và ㅡlà nguyên âm duy nhất thì sau khi tỉnh lược ㅡ sẽ kết hợp với ㅓ

바쁘(다) + 아/어 => 바ㅃ + 아=> 바빠
예쁘(다) + 아/어 => 예ㅃ + 어 => 예뻐
쓰(다) + 아/어 => ㅆ + 어 => 써 (Với từ chỉ có 1 âm tiết thì + 어)

Bài viết liên quan  Biểu hiện 으면/면 ... 을/ㄹ 수 있다

Một số câu ví dụ:
지난주에 아주 바빴어요.
Tôi đã rất bận rộn vào tuần trước.

제 동생은 정말 예뻐요
Em gái tôi thực sự rất là xinh đẹp.

오랜만에 친구를 만나서 정말 기뻤어요.
Tôi đã rất hạnh phúc vì đã gặp lại người bạn đã lâu không gặp.

친구한테 편지를 썼어요.
Tôi đã viết một lá thư cho người bạn.

7 bất quy tắc trong tiếng Hàn:
1. Bất quy tắc ‘ㅂ’: Bấm vào đây
2. Bất quy tắc ‘ㄷ’: Bấm vào đây
3. Bất quy tắc ‘ㄹ’: Bấm vào đây
4. Bất quy tắc ‘르’: Bấm vào đây
5. Bất quy tắc ‘ㅡ’: Bấm vào đây
6. Bất quy tắc ‘ㅎ’: Bấm vào đây
7. Bất quy tắc ‘ㅅ’: Bấm vào đây

Bài viết liên quan  [Ngữ pháp] Động từ + 는다/ㄴ다, Tính từ + 다 (3)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here