[Ngữ pháp] Danh từ + 때문에

0
2090
[Danh từ] + 때문에

1. Thể hiện lý do hay nguyên nhân.
저는 여자 친구 때문에 한국어를 공부하게 되었어요.
Tôi vì bạn gái mà đã được học tiếng Hàn.

저는 한국에 와서 음식 때문에 많이 힘들었어요.
Tôi đến Hàn Quốc và vì chuyện ăn uống nên gặp rất nhiều vất vả.
(không thích ứng, hợp với món ăn Hàn Quốc)

주말에 여행을 가려고 했는데 비 때문에 못 갔어요.
Đã dự định đi du lịch vào cuối tuần nhưng mà vì mưa nên đã không đi được.

2. Ở B không dùng với dạng mệnh lệnh ‘(으)세요, (으)십시오’, hay đề nghị, rủ rê ‘(으)ㅂ시다, (으)ㄹ까요?’. Với trường hợp của câu mệnh lệnh hay đề nghị chủ yếu nên dùng ‘(으)니까’.
때문에 가지 마세요. (X)
비가 오니까 가지 마세요. (O)
Vì trời mưa nên đừng đi.

때문에 가지 맙시다. (X)
비가 오니까 가지 맙시다. (O)
Vì trời mưa nên hãy đừng đi.

때문에 가지 말까요? (X)
비가 오니까 가지 말까요? (O)
Vì trời mưa nên hãy không (cùng nhau) đi nữa nhé.

So sánh ‘때문에’ và ‘이기 때문에’ (xem thêm ‘이기 때문에’ ở đây)
Cả hai đều thể hiện nguyên nhân, lý do.
– (이)기 때문에 dùng ở trường hợp là ‘(명사) + 이다’ để chỉ lý do “là...(cái gì đó) nên…”.
– Với các trường hợp không phải như vậy ta dùng 때문에 “…(cái gì đó) nên…”
방학이기 때문에 수업이 없어요.  kỳ nghỉ nên không có buổi học nào.
(=지금은 방학이에요. 수업이 없어요.)
방학 때문에 수업이 없어요. kỳ nghỉ nên không có buổi học nào. => Câu này về mặt ngữ nghĩa có thể hiểu được nhưng về mặt ngữ pháp thì dùng 이기 때문에 đúng hơn

때문에 길이 막혀요. Vì tuyết nên con đường bị tắc nghẽn.
(= 눈이 왔어요. 길이 막혀요.)
눈이기 때문에 길이 막혀요. (X)

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here