[Từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề] Kinh tế gia đình (가정경제)

0
1185
가정경제 Kinh tế gia đình 
 • 입금하다 (Bỏ tiền vào tài khoản)
 •  계좌번호 (Số tài khoản)
 • 출금하다 (Rút tiền)
 •  대출 (Cho vay)
 •  가입하다 (Gia nhập, đăng ký)
 • 비밀번호 (Mã số bí mật, mật khẩu)
 •  대비하다 (Chuẩn bị cho việc lớn)
 • 수수료 (Phí hoa hồng, phí giao dịch)
 •  마련하다 (Chuẩn bị, tậu, mua)
 • 신용카드 (Thẻ tín dụng)
 •  송금하다 (Chuyển khoản)
 • 예금 (Tiền gửi tiết kiệm (số tiền lớn))
 • 예금하다 (Gửi tiết kiệm ngân hàng với số tiền lớn)
 • 연금을 받다/타다 (Nhận tiền trợ cấp)
 • 이자 (Tiền lời ngân hàng) 
 •  인터넷뱅킹 (Ngân hàng điện tử)
 • 이체하다 (Chuyển khoản)
 •  통장 (Sổ tài khoản)
 • 적금 (Tiền gửi tiết kiệm (số tiền nhỏ))
 • 저금하다 (Gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền nhỏ)
 • 적금을 붓다 (Tiết kiệm)
 •  현금인출기 (Rút tiền mặt)
 • 조회하다 (Kiểm tra tài khoản)
 •  환율 (Tỷ giá hối đoái)
 • 투자하다 (Đầu tư)
 •  해지하다 (Hủy bỏ)
 •  환전하다 (Đổi tiền)

– Học từ vựng tiếng Hàn theo các chủ đề khác : Bấm vào đây
– Tham gia nhóm thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây
– Trang facebook cập nhật các bài học: Hàn Quốc Lý Thú

Trích dẫn từ Giáo trình 알콩달콩 한국어.

Ảnh minh họa lấy từ MoneyS

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here