[Ngữ pháp] Danh từ + (이)라서

0
7368

Danh từ + (이)라서 
친구-> 친구라서, 어른-> 어른이라서

1. Ngữ pháp này thể hiện vế trước là lý do của vế sau. Có thể dịch là ‘vì là…nên’.
• 외국인이라서 한국말을 잘 몰라요.
Vì là người nước ngoài nên không biết nhiều tiếng Hàn.
• 늦은 시간이라서 전화하기가 어렵군요.
Vì là đã muộn nên việc gọi điện thoại là khó.
• 관광지라서 사람이 많아요.
Vì là điểm du lịch nên rất đông người.

2. Ở vế trước chỉ có thể sử dụng cùng với các danh từ mà có thể dùng kết hợp được với động từ ‘이다’.
• 시험 기간이라서 도서관에 자리가 없어요. (=시험 기간이에요. 도서관에 자리가 없어요)
Vì là thời gian thi nên không còn chỗ ở thư viện.
• 수업 시간이라서 전화를 받을 수 없었어요. (=수업 시간이었어요. 전화를 받을 수 없었어요.)
Vì là giờ học nên đã không thể nghe điện thoại được.

Thực ra ngữ pháp này có ý nghĩa tương tự với ngữ pháp 아/어서 thể hiện lý do – kết quả.
Nhưng 아/어서  dùng với tính từ và động từ còn ngữ pháp này là dùng với dạng danh từ + ‘이다’.

3. Có biểu hiện tương tự là ‘(이)기 때문에’ (xem lại ở đây). Lúc này ‘(이)라서’ dùng rất nhiều khi nói còn ‘(이)기 때문에’ thì dùng rất nhiều khi viết câu.
주말이라서 시내가 복잡해요.
주말이기 때문에 시내가 복잡해요.
Vì là cuối tuần nên nội thành đông đúc.

– Học các cấu trúc ngữ pháp sơ cấp khác tại: Tổng hợp ngữ pháp sơ cấp (Bấm vào đây)
– Tham gia nhóm học và thảo luận tiếng Hàn: Bấm vào đây để tham gia
– Trang facebook cập nhật các bài học, ngữ pháp và từ vựng: Hàn Quốc Lý Thú (Bấm vào đây)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here